ثبت دامنه آنی با قیمت مناسب
www.
رابطه اعتیاد به کار

رابطه اعتیاد به کار

رابطه اعتیاد به کار

رابطه اعتیاد به کار

رابطه اعتیاد به کار

رابطه اعتیاد به کار

رابطه اعتیاد به کار

رابطه اعتیاد به کار

رابطه اعتیاد به کار

رابطه اعتیاد به کار

مقاله رابطه اعتیاد به کار با رضایت از زندگی و – سیویلیکا

مقاله رابطه اعتیاد به کار با رضایت از زندگی و رضایت شغلی پرستاران بی تان دکتر غرضی سیرجان در هم

منتشر شده توسط : Civilica.com

ای و درآی در ران وا ا و ر

ٺر دارای اٺد ٻ اٺ و. ۱۰۲٫ ٺر. ٺدی از. دان ا داه د اده از روش . ی د در ٺل. ۱۳۹۳٫ اٺب ٺ. . ن داد را درآی ا و اد اٺ. وٻد. ۱ Weinstein. Feder 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Journal-counselling.iiau.ac.ir

اعتیاد به برخی عادات در زندگی – مجله پزشکی دکتر سلام

۲۶ جولای معتادان به عشق معتادان به رابطه زناشویی معتاد به تلویزیون گوشه ناخن پوست را کندن اعتیاد اعتیاد به کار یک مشکل عاطفی است پس ربطی به ساعاتی که شما کار میکنید ندارد بلکه مربوط 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Hidoctor.ir

مقاله رابطه اعتیاد به کار با رضایت از زندگی و – سیویلیکا

مقاله رابطه اعتیاد به کار با رضایت از زندگی و رضایت شغلی پرستاران بی تان دکتر غرضی سیرجان در همایش بین 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Civilica.com

اعتیاد به کار – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

اعتیاد به کار یا اعتیاد شغلی نوعی اعتیاد رفتاری است که در آن فرد به شغل خویش معتاد میشود. اعتیاد به کار با سختکوشی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Fa.m.wikipedia.org

رابطه اعتیاد به کار با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان نیروی

در این تحقیق هدف بررسی رابطه میان اعتیاد به کار و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان نداجا بوده است. تعداد جامعه آماری تحقیق 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Mmt2016.ir

وزیر کار در حوزه اعتیاد نوعی عادیانگاری به وجود آمده است جامعه

۹ به گفته وزیر کار الگوی طبقاتی اعتیاد در کشور تغییر کرده است. او گفت قبلا دو طبقه در خصوص اعتیاد داشتیم و فکر میکردیم رابطه زیادی بین اعتیاد و لذتجویی وجود دارد «اما امروز با 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – M.dw.com

از هر ۵ نفر یک نفر در محیط های کاری به مواد مخدر اعتیاد دارد

۱۳ یک کارشناس اعتیاد به آمارهای تست اعتیاد در میان کارکنان بخش صنعت اشاره کرد و گفت در این تست حدود 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Mehrnews.com

ی د و س از ارز اد را

را . ی د و س از ارز اد . ا در دان. ز ی ر و . ان از آن ای 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Ictedu.iausari.ac.ir

دانلود مقاله نقش عوامل شخصیتی در شکل گیری اعتیاد به کار مورد

مقاله نقش عوامل شخصیتی در شکل گیری اعتیاد به کار مورد مطالعه اعضای هیات علمی دانشگاه تهران دارند، در حالی که بین ابعاد شخصیتی روان رنجوری و سازگاری با اعتیاد به کار رابطه معناداری مشاهده نشد.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – E-modiran.com

تعیین رابطه بین اعتیاد به کار و کیفیت زندگی دبیران زن

نتایج پژوهش نشان داد که رابطه معکوس معنی داری قوی بین اعتیاد به کار و کیفیت زندگی دبیران وجود داردبه عبارت دیگر، 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Journals.pnu.ac.ir

متن کامل مقاله – انجمن ایرانی روانشناسی

ه ا اد ر ً ا اد د درر د ف . ، .. و اد ر را و دار ود دارد. .

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Iranapsy.ir

پرتال جامع علوم انسانی – بررسی رابطه بین اعتیاد به کار با

چکیده امروزه مشاغلی مانند قض و وکالت که بیشتر به عنوان حرفه محسوب می شوند، متصدیان این گونه مشاغل ساعت های 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Ensani.ir

در ورزی و ی ی آن ع اد ا و

اد . ا. ،. س ارز . ورزی . ی. دا. آز و ی ااز را. د . ، ل دن ر آه و اده از ی، ن. ا، ااب ، ااب اد زی. ی ا. را. ی.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Journals.uma.ac.ir

بررسی رابطه اعتیاد به کار و مؤلفه های بهره وری نیروی انسانی در

بررسی رابطه اعتیاد به کار و مؤلفه های بهره وری نیروی انسانی در بین کارکنان ستادی ادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Noormags.ir

بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی افراد و اعتیاد به کار

در این تحقیق رابطه بین ویژگیهای شخصیتی کارکنان گمرک تبریزو اعتیاد به کار آنها مورد بررسی قرار می گیرد تا مشخص 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Futuremag.blogfa.com

اعتیاد به رابطه جنسی چیست؟

۱۶ اعتیاد به رابطه جنسی sex addiction گونه ای از اعتیاد است که استرس و ناملایمات دوران کودکی میتواند علت آن باشد. مانند اعتیاد به غذا خوردن، اعتیاد به کار ، مصرف مواد مخدر،.. اعتیاد جنسی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Setare.com

عشق افراطی و اعتیاد به عشق – پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده

اعتیاد به عشق یک دلبستگی ناسالم خودآگاه و یا ناخوداگاه به شخص، رابطه و یا خود عشق اطلاق میگردد مسئولیت اعمال دیگران را به طرز اغراق آمیزی به عهده می گیرد و بیش از وظایف قانونیش کار انجام میدهد.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Tanzimekhanevadeh.com

رھ از اعتیاد به قمار – UCLA Gambling Studies Program

این کتاب کاری کمک به خود به منظور کمک به شما در فهم موارد زیر طرح شده است ۱ رفتار. شما در رابطه با قمار؛ ۲ چرا قمار می 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Uclagamblingprogram.org

دکتر محمدرضا شمس انصاری – روانپزشک – اعتیاد به کار

در گذشته مرز میان کار و زندگی شخصی تا حد زیادی مشخص بود، اما امروز گویا کار بر زندگی شخصی ما حملهور شده و دیگر حفظ 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Doctorshamsansari.blogfa.com

خبرگزاری تسنیم – ارائه آمار دانشآموزان معتاد برای نخستین بار

۴ در رابطه با این گروه واژه معتاد را به کار نمیبریم چون اعتیاد یکی از انواع طیف بزرگ اختلال مصرف مواد مخدر 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Tasnimnews.com

اعتیاد و لغزش – علل و عوامل لغزش معتادان – بازگشت

٢- اعتیاد و لغزش لغزش، یا مصرف دوباره مواد مخدر در بین ما معتادان به مواد مخدر بسیار رایج است. در این قسمت اطلاعاتی درباره این hamrah.co

1395/12/18 – Hamrah.co

بررسی رابطه بین اعتیاد به کار وتعهدسازمانی – وبلاگ جامع

یکی از پیامدهای چنین وضعیتی شکل گیری اعتیاد به کار است. در این تحقیق رابطه بین اعتیاد به کار وتعهدسازمانی مورد 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Hasanzadeh9.blogfa.com

ر ان اد ا در اده ن از – WHO EMRO

روش ر. ا ای اد ا. در ران ٺی ٻ ر اٺ را آری ٯ داری. ود.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Emro.who.int

ر را ر از ز و د

آ و اد ر ان ی . را . ر از ز و د ر . آری ا و . زن .

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Jzvj.miau.ac.ir

بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی افراد و اعتیاد به کار کارکنان

هدف بعضی افراد به حدی کار می کنند که خانواده و دوستان آنها خواستار توجه بیشتر می باشند امروزه این افراد به عنوان معتاد به 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Fa.journals.sid.ir

اعتیاد جنسی – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

اعتیاد به رابطهی جنسی یا اعتیاد جنسی به نبود توانایی در مهار و یا به تعویق انداختن تمایلات و فعالیتهای جنسی اطلاق میگردد.fa.wikipedia.org

1395/12/18 – Fa.wikipedia.org

بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی افراد و اعتیاد به کار کارکنان

هدف بعضی افراد به حدی کار میکنند که خانواده و دوستان آنها خواستار توجه بیشتر میباشند امروزه این افراد به عنوان معتاد به 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Ijpa.srbiau.ac.ir

اعتیاد به کار و راههای مقابله با آن – FarsNews Agency – افغانستان

۱۰ درست مانند عاشقی که پیامدهای یک رابطه آسیبزا را نادیده می گیرد، یک فرد وابسته به کار هم نسبت به 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Af.farsnews.com

کارشیفتگی

گرفتار کار خود هستند. البته شاید بهتر باشد بگوئیم که انسانهای سده بیست و یکم برده کار خود هستند. اعتیاد به.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Hrd.tehran.ir

از خطرات «اعتیاد به کار» آگاه باشید – سلامت روان – اعصاب و روان

۱۵ بهسادگی میتوان گفت که اعتیاد به کار میتواند به قیمت از دست دادن رابطه عاطفیتان تمام شود. در حقیقت، 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Salamatnews.com

د و اد ر ز

د ، اد ر، ، ران، رن ن ز . را م را دی دو د د ودی. ه ا.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Jmr.usb.ac.ir

را اد ا ا ان – مجله های دانشگاه علوم

۱۹ ی ر در ا و، اد ا، س را اد ا ا. ان رری 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Journals.kums.ac.ir

پاسخ به پرسشهای شما درباره رابطه جنسی پزشکان

مصرف دارو در بارداری وابستگی مستقیم جنین به مادر حساسیتها و محدودیتهای تازهای را برای او بهوجود میآورد و www.pezeshkan.org

1395/12/18 – Pezeshkan.org

اعتیاد به روابط عاطفی – پرتال جامع واکنش اخبار سیاسی

۳ پرتال اجتماعی واکنشاعتیاد به رابطه یکی از اعتیادهای رفتاری است که شکلی از اختلال صمیمیت است. کارپمن روانشناسی که بر روی وابستگی کار کرده است، عنوان می کند یک فرد وابسته 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Vakonesh.com

اعتیاد به اینترنت اعتیاد به اینترنت و راه کار

اعتیاد به اینترنت و راه کار رهایی از آن اعتیاد به اینترنت و راه کار رهایی از آن تعریف اعتیاد بنا به تعریفی که انجمن آمریکایی familyweb.ir

1395/12/18 – Familyweb.ir

دانلود مقاله اعتیاد به اینترنت و سلامت روان – بانک مقالات فارسی

گسترش رایانههای شخصی و افزایش اتصال به اینترنت در خانه و محل کار، منجر به ظهور اعتیاد آنلاین شده است. اعتیاد برچسب اعتیاد به اینترنت و سلامت روان بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و سلامت روان در 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Epapers.ir

ارتباط با معتاد – روش های صحبت کردن با معتاد – ارتباط – همراه

صحبت کردن و ارتباط با معتاد کار بسیار سختی است چون او برای ادا دادن به مصرف مواد رفتار های جنون آمیز و آزار دهنده ای از 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Hamrah.co

اصل مقاله ۵۸۱ K

است که بین اعتیاد به کار و رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد چهارگانه آن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج نشان می دهد.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Journals.pnu.ac.ir

دانلود مقاله بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و رفتار پرخاشگرانه

بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و رفتار پرخاشگرانه در محیط کار نقش احساسات مربوط به شغل 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Isiarticles.com

ارتباط سلامت عمومی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه

ارط اد ا در دان داه م ان ران وا ا و اا ت ر آن. .

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Zjrms.ir

اعتیاد به کار یا کار شیفتگی – راسخون

اعتیاد به کار یا کار شیفتگی. در این مقاله در رابطه با همهی منابع ویتامینی که باید در رژیم غذایی گیاهخوران گنجانده شود کاروشی،واژه ای ژاپنی ست و به شرایطی از کار گفته می شود که فرد به کار، اعتیاد 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Rasekhoon.net

اعتیاد به کار، طعم خوش زندگی را میگیرد – مجله اینترنتی زیتونی

اعتیاد به کار، طعم خوش زندگی را میگیرد تداخل کار با زندگی زندگی زندگی شاد کار.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Zeytooni.com

بررسی رابطه اعتیاد به کار با ابعاد سلامت عمومی در کارکنان یک

زمینه و هدف هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و ابعاد سلامت عمومی شامل علایم جسمانی، اضطراب و اختلال 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Ioh.iums.ac.ir

اعتیاد به شبکه های اجتماعی چگونه است؟ – ایران هشدار

اما این که بگوییم علاقه به هر کاری، منجر به اعتیاد به آن رفتار و تبدیل شدن به عادات مضر می شود، کار سخت و نادرستی است.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Iranhoshdar.ir

اعتیاد به کار با اختلالات روانی رابطه ای تنگاتنگ دارد مرکز

۱۴ یک تحقیق گسترده ی ملی در نروژ نشان می دهد که اختلال اعتیاد به کار در بیشتر مواقع همراه با دیگر 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Mmsi.ir

اعتیاد جنسی یا اعتیاد به رابطه جنسی – آریا سلامت

واژه اعتیاد جنسی برای تعریف رفتار فردی به کار می رود که به طور غیر عادی میل جنسی بسیار شدیدی دارد و یا ذهنش به طرز 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Ariasalamat.com

اعتیاد به کار ppt – دوره MBA مدیریت اجرایی دوره DBA مدیریت

عنوان مقاله بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و رفتار شهروندی سازمانی در بین معلمان مدارس شهر شوشتر موضوع مدیریت منابع 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Mba-dba.a222.org

بیماری ایدز،اعتیاد به مواد مخدر،ایدز،درمان

اعتیاد به مواد مخدرایدزبیماری ایدزعلائم بیماری ایدزهپاتیتاعتیاد به شیشه درمان اعتیاددرمان ایدز مراکز ترک اعتیادکمپ www.beytoote.com

1395/12/18 – Beytoote.com

رابطه اعتیاد به کار و عزت نفس در مغز یک معتاد به کار چه میگذرد

در درسهای قبل، با انواع معتادان به کار آشنا شدیم. در این درس و درسهای آتی، به ریشه یابی دقیقتر اعتیاد به کار به عنوان یک 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Motamem.org

دانلود پایان نا بررسی تاثیر اعتیاد به کار بر فرسودگی شغلی

۲۰ دانلود پایان نا بررسی تاثیر اعتیاد به کار بر فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نطنز دانلود پایان نا بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Sepehrdlo.ir

اعتیاد به کار – مجله موفقیت

تمام زندگیشان در کار خلاصه میشود و فلسفه زندگیشان برپایه این جمله بنا شده است «بهتر است از کار زیاد خسته شوی، تا از 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Movafaghiat.com

پژوهش تازه ای از وجود ارتباط میان اعتیاد شغلی و اختلالات متعدد

۶ پدیده ی اعتیاد به کار یا اعتیاد شغلی که در برخی نقاط جهان تا مدت ها به عنوان یکی از اصول اخلاقی کار در 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Digiato.com

چطور با فرد معتاد به شیشه زندگی کنیم؟ – سایت خبری تحلیلی

۲۹ اعتیاد به مواد مخدر و محرک، کم بلایی نیست؛ اما آن چه این بلا نمی کنند چنین کاری را کرده اند و اتفاقا فردی که به او آسیب قدیرزاده، درمانگر اعتیاد در این رابطه می گوید معمولا توهمات آن ها به 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Tabnak.ir

دانلود رایگان مقاله اعتیاد به کار کالج پروژه دانلود ترج مقاله

دانلود رایگان مقاله اعتیاد به کار مقایسه رابطه اعتیاد کار بین نگرش کارکنان نسبت به سازمان ها و مشارکت کاری آنان بانک 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Collegeprozheh.ir

پنج اصل پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر

به گزارش خبرنگار بهداشت ودرمان فارس، عوامل حافظت کننده و خطرزا اولین اصل موثر در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر است.www.farsnews.com

1395/12/18 – Farsnews.com

رابطه بین اعتیاد به کار و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه

اعتیاد به کار یکی از این ویژگی های شخصیتی در محیط کار بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و تعهد سازمانی در میان کارکنان 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Harold.jrl.police.ir

را اد ا و ع اده از آن و

ابرارهای پژوهش به کار گرفته ید . فرضیه اصلی پژوهش عبارت بود از. میان اعتیاد به اینترنت و نوع استفاده از اینترنت و.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Nopadid.mcls.gov.ir

اعتیاد به کار – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شخصیت و اعتیاد به کار می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی کاربردی می 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Ganj.irandoc.ac.ir

چگونه بفهمیم به کار معتاد شدهایم؟ راهحل رهایی از این اعتیاد چیست؟

۲۶ تاکنون تحقیق زیادی بر روی اینکه چرا میزان اعتیاد به کار در جوامع امروزی افزایش پیدا کرده، نشده است.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Digikala.com

مقاله رابطه اعتیاد به کار با رضایت از زندگی و رضایت شغلی

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اعتیاد به کار با رضایت از زندگی و رضایت شغلی پرستاران بی تان دکترغرضی سیرجان 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Tpbin.com

بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و رفتار شهروندی سازمانی در بین

یافتههای مقاله نیز حاکی از آن است که بین اعتیاد به کار اعضای هیأت علمی و مربیان ورزشی با بروز رفتار شهروندی سازمانی در 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Jsm.ut.ac.ir

تعیین رابطه بین اعتیاد به کار وتحلیل رفتگی شغلی دبیران

تعیین رابطه بین اعتیاد به کار وتحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیتبدنی شهر کرمانشاه. مقاله ۷، دوره ۸، شماره ۱۶، زمستان 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Msb.journals.umz.ac.ir

اعتیاد به کار چیست؟ آیا شما هم معتاد به کار هستید؟ مجتمع

۲۰ جولای ابزارهای نوین، ضمن اینکه زمینهی اعتیاد به کار را بیشتر از پیش فراهم کردهاند، اما از سوی معماری که هنگام رابطه با همسرش در رختخواب، به ابعاد بالکن خانهای فکر میکند که طراحی کرده و 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Zakariait.ir

اعتیاد به کار چیست؟ – ویستا

هرچند که اکثر موارد اعتیاد به کار در رابطه با یک شغل دارای درآمد است، اما این حالت میتواند در کسانی که به طرز افراط آمیزی به 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Vista.ir

چگونه اعتیاد به کار را مدیریت کنیم؟ روانپزشکان

برگرفته از هفته نا سلامت، با عنوان «سندرم اعتیاد به کار، ۱۳۹۵۳۱. نمیدانم واژه « اعتیاد به کار» به گوشتان خورده یا نه؟

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Ravanpezeshkan.com

اعتیاد به کار و ه مضرات آن – برترین ها

اما بین مشغول بودن و بیش از حد کار کردن یا بدتر از آن، معتاد به کار بودن مرز واضحی وجود دارد. زیاد کار استرس های مزمن با افسردگی و تشویش رابطه مستقیم دارد و می تواند به نگرانی های مداوم منتهی شود. و کاملا 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Bartarinha.ir

رابطه اعتیاد به کار با تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

دبیران زمان بسیارزیادی را به طور دلخواه و داوطلبانه به فعالیتها یه کاری اختصاص می دهند و این می تواند اعتیاد به کار را در آنها 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Jmte.riau.ac.ir

بررسی اعتیاد به اینترنت بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیتی

گرایی با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت معنی. دار وجود دارد. ۰۳۵٫ ۰ . خوشایندی، انعطاف. پذیری و باوجدان بودن به کار. می.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Zanko.muk.ac.ir

مقاله بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و فرسودگی شغلی کارکنان

مقاله بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و فرسودگی شغلی کارکنان اداره کلراه و شهر سازی استان گلستان در سومین همایش ملی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Civilica.com

شوهر شما معتاد جنسی است ؟ – نمناک

این وسواس به رابطه جنسی هم پیدا می شود. گاهی اوقات برای افراد معتاد به رابطه جنسی تناوب این کار مهم است و گاهی هم تنوع در 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Namnak.com

اعتیاد به کار و علائم اختلال اعتیاد شغلی – مردمان

۷ باید توجه داشت که انبوه مشکلات عدیده ای که در پی اعتیاد به کار ایجاد می شوند نه به نوع شغل فرد مورد نظر 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Mardoman.net

پایان نا بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با سلامت روان در

۳ در نهایت، بین اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه پیام نور و علائم جسمانی رابطه منفی و معنی دار مشاهده 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Fileos.ir

پاسخ به پرسشهای شما درباره رابطه جنسی سایت

آیا این ممکن است که خانمی میل جنسی بیش از حد داشته باشد؟ و اگر پاسخ مثبت است در این مورد چه می توان کرد؟ این مسئله بسیار نسبی www.pezeshk.us

1395/12/18 – Pezeshk.us

ر ارط اد ا در دا – تحقیقات نظام سلامت

ا ف، ارط اد ا در دان داه م . ران وا ا و اا ت ر آن. .

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Hsr.mui.ac.ir

راه درمان اعتیاد به فیلم های مستهجن – شهر سوال

با عرض سلام و تشکر از ارتباطتان با شهر سوال علاوه بر پاسخ به سوال مطرح شده، به این مالب هم توجهی کنید یکی از قدرتمندترین www.soalcity.ir

1395/12/18 – Soalcity.ir

اعتیاد به کار مشکلات ذهنی به دنبال دارد – ایسنا

۱۴ به گفته محققان رابطه بین اعتیاد به کار و بیماریهای ذهنی در بعضی از افراد به ژنهای آنان نیز مربوط میشود، 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Isna.ir

بررسی رابطه بین معنویت سازمانی واعتیاد به کار در پرستاران

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین معنویت سازمانی و اعتیاد به کار می باشد. روش بررسیپژوهش حاضر، از نوع توصیفی و 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Tbj.ssu.ac.ir

تنبلی بهتر از اعتیاد به کار است

۲۸ بر طبق نتایج پژوهش های دانشگاه نروژی « برگِن»، ارتباط اعتیاد به کار و اختلالات روانی به اثبات رسیده 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Fardanews.com

رابطه جنسی معتادان آبتین چت

۱۱ اعتیاد به رابطه جنسی بابیتوته معمولا فرد معتاد به سکس جنسی برای تعریف رفتار فردی به کار 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Abtinchat.ir

دارو های ترک اعتیاد مخدر شیشه متامفتامین

دارو های ترک اعتیاد مخدر شیشه متامفتامین پروتکل آناندا قسمت اول اعتیاد و ترک اعتیاد به پتیدین Pethidine addictionrhodium.blogsky.com

1395/12/18 – Rhodium.blogsky.com

اعتیاد به کار و مضرات آن – تبیان

۱۱ اعتیاد به کار و مضرات آن استرس های مزمن با افسردگی و تشویش رابطه مستقیم دارد و میتواند به نگرانی های مداوم منتهی شود؛ و اعتیاد مزمن بهکار، شرایط بسیار سختی ایجاد میکند که باید 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Article.tebyan.net

عنوان مقاله کارشیفتگی؛بیماری جدید منابع انسانی

این حالت به خستگی، نداشتن رابطه خوب با همکاران غیر معتاد، یا کم بودن زمان و انرژی برای زندگی اصطلاح اعتیاد به کار Workaholism یا کارشیفتگی نخستین بار در سال ۱۹۷۱ توسط وین اوتس در کتابش، 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Sawaedy.com

مطالعه رابطه بین اعتیاد به کار و رفتار شهروندی سازمانی مورد

نگرانی و دغدغه فکری کارکنان درباره زندگی کاری و اشتغال آنان در طی ساعات طولانی، زمینه های پیوند همیشگی آنان را با 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Tmj.um.ac.ir

مدیریار سایت جامع مدیریت – بررسی رابطه بین اعتیاد به کار

بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و رفتار شهروندی سازمانی در بین معلمان مدارس شهر شوشتر. مولفین علی کرم پور کارشناس 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Athir.blogfa.com

تحصیلی در کاری اهمال بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و

بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و. اهمال. کاری. تحصیلی در. دانش. آموزان. متوسطه . فریده حمیدی. ۱٫ مجید مهدیه نجف آبادی. ۲٫

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Jti.atu.ac.ir

بررسی رابطه بین اعتیاد به کار با ویژگی های رفتاری قضات

یافتههای مقاله نشان میدهدکه بین اعتیاد به کار قضات و وکلا با ویژگیهای رفتاری آنان رابطه معنادار وجود دارد. تحلیل رفتگی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Ormr.modares.ac.ir

بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و تعهد سازمانی – فصلنا فرایند

یکی از پیامدهای چنین وضعیتی، پیدایش اعتیاد به کار است. اعتیاد به کار، به معنی صرف میزان فراوانی از وقت در کار است.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Jmdp.ir

رابطه اعتیاد به اینترنت با افسردگی – مجله علمی پژوهشی

ر. ۹۳٫ ۱٫ را. اد ا. . اد. ،. روان. و و. ی . . دان داه . از ااد ا را ان راه. ار ای اس و ات . ر . . ،. ۱۰٫ .

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Sjimu.medilam.ac.ir

22 راز درباره اعتیاد که نمیدانید – جام جم

۳ آیا می دانید احتمال ابتلا به اعتیاد در خانواده هایی که قلیان می یا فرزندتان در محیط کار، اعتیاد داشته باشند و آن را پنهان کنند. . میخوایم باهم باشیم واسه طولانی تر شدن رابطه جنسی میخورم .

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Jamejamonline.ir

اعتیاد به پورنوگرافی یا پورن چیست؟ NoFap®

اعتیاد به پورن حاصل مکانیزم پاداش در مغز ماست آیا تا به حال چیزی از اثر کولیج شنیدهاید؟ داشتن رابطه جنسی برای فرد ایجاد کنند، پورن هم میتواند این کار را انجام دهد، در حالیکه لذتهای دیگر 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Nofap.com

میگنا – اختلال اعتیاد شغلی و علائم اعتیاد به کار

این رفتارهایتان در رابطه، عین خیانت است · سرپرست باید توجه داشت که انبوه مشکلات عدیده ای که در پی اعتیاد به کار ایجاد می شوند نه به نوع شغل فرد مورد نظر بستگی دارند و نه به جنسیت وی. در حقیقت این 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – M.migna.ir

اعتیاد به کار چالش جدید مدیریت منابع انسانی سازمان ها – Magiran

یافته های مقاله حاکی از آن است که بین ویژگی های شخصیت این افراد و اعتیاد به کار رابطه معنی دار وجود دارد. کانون کنترل 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Magiran.com

اعتیاد به روابط عاطفی یا عشق – سپیده دانایی

اعتیاد به روابط عاطفی، برخلاف نام لطیفش، شکلی از اعتیاد است که ممکن است بسیار ویرانکننده باشد. این شکل از اعتیاد 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Sepidehdanaei.net

<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.khuisf.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form