ثبت دامنه آنی با قیمت مناسب
www.
رابطه ذات با صفات

رابطه ذات با صفات

رابطه ذات با صفات

رابطه ذات با صفات

رابطه ذات با صفات

رابطه ذات با صفات

رابطه ذات با صفات

رابطه ذات با صفات

رابطه ذات با صفات

رابطه ذات با صفات

مقاله پنجم رابطه ذات با صفات از منظر معتزله نویسنده عبدالهادی

۴ تحقیقات کلامی ۸ – مقاله پنجم رابطه ذا

منتشر شده توسط : Tkalam.ir

کتاب توحید و صفات الهی، درسنا کلام تخصصی، چاپ دوم – حکمت

علم خدا از نگاه هستی شناختی ۱- اثبات علم خدا ۲- رابطه علم خدا با ذات و سایر صفات الهی معناشناسی علم خدا گستره علم 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Alibedashti.ir

دانلود پایانا ارشد در رابطه با نوآوری های کلامی علاّ طباطبایی

۱۲ دانلود پایان نا ارشد در رابطه با نوآوری های کلامی علاّ طباطبایی ۵- عینیت صفات با ذات یکی از مسائل 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Full-thesis.net

صفات خداوند سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

۱۵ ۲- صفات فعلی آن دسته از صفات خدا هستند که از ارتباط ذات الهی با مخلوقات او، انتزاع میشوند و به عبارتی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Pajoohe.ir

درس تفسیر قرآن ۹۱۰۳۰۳ – پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله

نه اما صفت چیزی است که یکی از صفات آن شیء را بیان می کند لذا در ارتباط با اسماء الهی اگر بگوییم که الله علم برای ذات 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Seyyedan.com

جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.

ایشان در جای دیگر نیز در بیان اثبات عینیت صفات حق تعالی با ذات سخنی دارد . ۲ ۱ رابطه اراده مطلقه خدا با آزادی اراد انسان.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Maaref.ac.ir

شناخت کنه ذات و صفات خدا – آیت الله العظمی مکارم شیرازی

آیا شناخت کنه ذات و صفات خداوند ممکن است؟ بنابراین آنچه ما از ذات و صفات خدامى دانیم، یک علم اجمالى است، و بیشتر بر محور اگر با معیار مفاهیم این الفاظ در موجودات محدود و ممکن سخن بگوییم، چیزى که اوّل 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Makarem.ir

مقاله ای کامل درباره صفات خداوند یک احساس

۲۳ یا به تعبیری دیگر ، در مبحث وجود شناختی از رابطه ذات با صفات و نیز از نظریات عینیت ، غیرت و نیابت 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – ۱ehsas.ir

می دانیم که صفات الهی همان ذات الهی است. حال چرا افعال الهی همان ذات

به ظاهر مقصود از پرسش این است که چرا برای انتزاع صفات فعلی الهی، ذات الهی تنها و فقدان، قابل جمع با هم از یک حیثیت نیستند؛ چرا که وجدان و فقدان به عنوان ملکه و از ذات الهی انتزاع می شود مانند حیات، علم و قدرت و یا مفاهیمی است که از نوع رابطه 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Tadabbor.org

magiran.comرابطه صفات با ذات الهی در اندیشه صدرالمتالهین

مسئله رابطه صفات با ذات الهی از مسائل بسیار مهم خداشناسی در علم کلام و فلسفه است . پرسش این است که آیا صفات حقیقی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Magiran.com

اندیشههای کلامی علا حلی – ویکینور، دانشنام تخصصی

۱۸ رازى در اصل، مخالف نظر علا در مورد رابطه خداوند با مخلوقش بود. برحسب استنباط او از قدرت بلکه این صفات وابسته به ذوات ازلى یا معانى خارجى است که قائم به ذات اوست. بنابراین خداوند عالِم 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Wikinoor.ir

توحید در فلسفه – دانشنامهی اسلامی

۱۹ در عین حال شیوه وی از تمرکز بر رابطه خدا با جهان بیرون نیست. . توحید صفاتی، یعنی ذات خدا و صفات ثبوتی کمالی او از قبیل علم، حیات، قدرت، اراده و مانند اینها و همچنین این صفات با 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Wiki.ahlolbait.com

انواع و اقسام صفات خدا چرا برخی متکلمان صفات کمالی را هشت

۲ جولای صفات فعلی خدا آن دسته از صفات اند که از ارتباط ذات الهی با مخلوقات انتزاع می شوند، مانند صفت خالقیت 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Mehrnews.com

صفات سلبی و ثبوتی خداوند پارسی ویکی

معنی صفات سلبی و ثبوتی خداوند تقسیم صفت گاهی به لحاظ وجودی یا عدمی بودن آن است چه اینکه برخی از اوصاف وجودی عقلی گرچه کمال برای موجود مجرد بوده و عین ذات تا عقل پژوهشگر ارتباط آنها را با سایر حدود مطلوب جستجو کرده و به آنها نایل آید.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Parsi.wiki

آیا صفات خدا عین ذات خداست؟ گروه اینترنتی رهروان ولایت

۱۳ ۱ تفاوتی که صفات ذات با صفات فعل دارند در این است که صفات ذات همیشه در خدا ثابتند چون که از مرتبه 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Welayatnet.com

صفات فعل خداوند از دیدگاه علا طباطبایی

۲۳ عینیّت صفات فعل با ذات الهی بر اساس اعتبار حقیقت صفات فعل .. میان وجودات مختلف، رابطه علی و معلولی برقرار است و علاوه بر خداوند، مؤثّرات دیگری نیز وجود دارند؛ مؤثراتی که هر کدام، 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Quranstudies.ir

جمع بندی شده آیا صفات خداوند عین ذات است یا مخلوق اوست؟ – کانون

با سلام.بسیاری معتقدند که صفات خداوند عین ذات اوست.اما این مسئله با جملات حضرت علی ع که بیان 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Askquran.ir

اء و ت او از ده ّن ن

۲۲۳٫ . ی. د، در ٺ. ود. . از را ذات ت و از ت ، و ٺ. ن . . آ . وا ء.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Ensani.ir

کتابخانه الکترونیکی استاد مطهری

رابطه خدا و جهان رابطه خالق با مخلوق یعنی رابطه علت علت ایجادی با معلول است، نه رابطه روشنایی با توحید صفاتی یعنی درک و شناسایی ذات حق به یگانگی عینی با صفات و یگانگی صفات با یکدیگر.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Lib.motahari.ir

چه تفاوتی بین صفات خالق و مخلوق وجود دارد؟ مرکز ملی

۲۷ بنابر این تف صفات عالم و آدم با صفات و اسمای الهی به اندازه تف خالق و آن ذات خدای سبحان است.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Pasokhgoo.ir

بررسی اسماء و صفات الهی از دیدگاه ملاصدرا و قاضی سعید قمی

۱ گروهی از ملحدان نیز با تکیه بر صفات و مورد اعتماد خدا رابطه اسماء و صفات الهی با ذات خداوند چیست؟

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Rasekhoon.net

رابطه ذات با صفات از منظر معتزله – پایگاه مجلات تخصصی نور

عبدالهادی اعتصامی مجله تحقیقات کلامی بهار ۱۳۹۴ – شماره ۸

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Noormags.ir

ائ علیهم السّلام مظهر اسماء و صفات الهی هستند از – اندیشه قم

صفات ذاتیه ۲٫ صفات فعلیه. صفات ذاتیه به آن صفاتی کمالی گفته میشود که قطع نظر از هر چیز دیگر با توجه به مقام ذات 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Andisheqom.com

پایگاه اطلاع رسانی بنیاد حکمت اسلامی صدرا

نسبت و رابطه عالم با خدا در حکمت متعالیه بعبارت دیگر چه سنخیّتی بین علت قدیمذات باریتعالی با معلول حادث ماسوی . که در جهان هستی ظهور میکند همان کثرت اسماء و صفات است که تعداد اعیان ثابته را 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Mullasadra.org

رابطه اسم با صفت عرفان شیعی

اسم را گاهی میتوان با ذات مقایسه کرد و نسبت عینیت و غیریت میان آنها را مورد بررسی قرار داد و گاهی میتوان آن را با صفت 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Eview.blog.ir

صفات خداوند – صفحه اصلی

۲- صفات فعلی آن دسته از صفات خدا هستند که از ارتباط ذات الهی با مخلوقات او، انتزاع میشوند و به عبارتی برای انتزاع آنها، 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Pajoohe.net

ارتباط با دوست پسر، بعد از ازدواج شهر سوال

مدتی با پسری دوست بودمهر دو تحصیلکرده و دارای کار خوب و در شرف ازدواج و بینمان رابطه عاشقانه ی شدیدی به وجود آمد اما من با www.soalcity.ir

1395/12/19 – Soalcity.ir

نامهای خدا در اسلام – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

شده در قرآنویرایش. خداوند به طور صریح با نامها و صفات زیر در قرآن ذکر شده است . ۴۸ المجید بسیار لایق ستایش در ذات و صفات خود عظیم و نسبت به بندگان بسیار با خیر و احسان است ۵۷. ۴۹ الباعث 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Fa.m.wikipedia.org

مفهوم خدا – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

بین خدا و دین رابطه مستقیمی برقرار نیست و افرادی بیدین هستند که همزمان با بیدینی به خدا معتقدند به این افراد دئیست 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Fa.m.wikipedia.org

اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم

چگونه از طریق خودشناسی به خدا شناسی پی می بریم؟ همان گونه که می دانید در روایات اسلامی خود شناسی مقد خدا شناسی و نافع ترین porseman.org

1395/12/19 – Porseman.org

توحید در نهج البلاغه

توحید صفاتی یعنی هماهنگی صفات خدا با ذات و هماهنگی صفات با یکدیگر. . امام علیع در خطبه اول نهج البلاغه اشاره بسیار لطیفى به چگونگى رابطه مخلوقات با خالق و ممکنات با واجب الوجود کرده، مى فرماید 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Iust.ac.ir

– نگاهی به توحید صفاتی در صحیفه سجادیه – خبرگزاری حوزه

۲۴ صفات فعلی خدا آن دسته از صفات اند که از ارتباط ذات الهی با مخلوقات انتزاع می شوند مانند می گردد یعنی آنگاه خدا به صفت خالقیت متصف می شود که او و مخلوقات و رابطه وجودی میان آنها را در 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Hawzahnews.com

معنا شناختی صفات الهی از دیدگاه علا طباطبایی ره

مباحث وجود شناختی صفات که ناظر به ماهیت وجودی و تکوینی صفات و رابطه آن با ذات الهی است مانند آن که آیا صفات خداوند 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Maarefquran.org

اسماء و صفات الهی – قسمت اول – عطر گل نرگس

اما سوالات مهمی درباره اسماء و صفات الهی، نحوه شناخت ما از آنها و نسبت آنها با ذات الهی وجود دارد. بلکه ارائه معرفتی صحیح از آفریننده عالم و اسماء و صفات او و رابطه آن ها با ذات حق متعال، مورد توجه آنان بوده است.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Rashidipour.blogfa.com

کیش مهر – صدرالمتالهین-۲

بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد صفات و رابطه آنها با ذات حق،سخن بسیار گفته شده ولی عمده اقوال در این باب سه قول است.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Leilamosavi93.blogfa.com

براهین اثبات حیات حق تعالی و نسبت آن با ممکنات از دیدگاه

قول دوم، تعدّد واجب الوجود را در پی داشته و ذات به صفات نیازمند شده واین با بساطت و واجب الوجود بودن خداوند منافات دارد. . این اشکال وجواب در رابطه با بخشی از سخن ایشان بود امّا دفاع آقای آلوسی از قول فلاسفه 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Pajoohesh.howzehtehran.com

فرق صفت ذات با صفت فعل – شمیم ولایت نسخه متنی

بنابراین، باید چیزی غیر از ذات اِلهی لحاظ کرد و نیز رابطه او را با آن غیر در نظر گرفت و پس از ملاحظه این رابطه، آن صفت را به 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Library.tebyan.net

اخلاق در قران کریم ج ۱ – Alulbayta.s Foundation- London

پیشگفتار بسم الله الرحمن الرحیم مسائل اخلاقى در هر زمان از اهمیت فوقالعادهاى برخوردار بوده، ولى در عصر و زمان ما اهمیت www.alulbayt.com

1395/12/19 – Alulbayt.com

ذات و صفات الهی در کلام امام علی علیه السلام

تقریر آن چگونه است؟ و پیش فرض های پذیرفته آن کدام اند؟ آیا خداوند دارای صفت است ؟ رابطه صفت با ذات خداوندی چگونه است؟

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Hawzah.net

مبانی و نتایج بحث اسماء و صفات الهی در حکما متعالیه ملاصدرا

در فصل دوم به طرح بحث هستی شناسانه و مرسوم درباره اسماء و صفات واجب و رابطه آنها با ذات را بررسی می کنیم . در فصل سوم 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Iptra.ir

هماهنگی عقل و نقل در مسأله توحیدصفاتی از دیدگاه ملاصدرا

صدرا، و با ذکر پیشینه ای از آراء متکلماناشاعره و معتزله در خصوص رابطه میان ذات و صفات الهی وگذری نیز همچنین، با نظر به قواعد فوق، صدرا با تحلیل دقیقی نشان می دهد که کثرت اوصاف کمالی خداوند با 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Aghlodin.ir

ارتباط بداء با اراده و علم الهی از جهت معناشناختی – انسان پژوهی دینی

ضمن آنکه قبول بداء، به معنای پذیرفتن هیچ گونه تغیر و تبدّل در ذات خداوند نبوده و جهل یا عدم قدرت را قرار میگیرد، توجه به مقوله « بداء » با تأکید بر ارتباط آن با صفات اراده و علم الهی از دریچه معنایی است که 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Raj.smc.ac.ir

عینیّت صفات و ذات الهی از دیدگاه علا طباطبایی قسمت اول – مقالات

۳- عینیت صفات و ذات الهی الف تقسیم صفات ب بیان دیدگاه¬های مختلف در رابطه¬ با عینیت صفات و ذات حق تعالی ۱ ابن¬ 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Shahrudi.parsiblog.com

انسجام درونی صفات خدا و سازگاری آنها با یکدیگر معرفت کلامی

رابطه صفات با یکدیگر و با ذات. دیدگاه رایج در میان فیلسوفان مسلمان،۲۳ و متکلمان امامی۲۴ و معتزلی۲۵ این است که صفات 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Kalami.nashriyat.ir

صوت جلسات دکتر محمود مروارید با عنوان مباحثی در فلسفه دین

مباحثی در فلسفه دین برهان صدیقین، بساطت ذات و صفات و مسأله شر روز سوم بساطت الهی و رابطه ذات و صفات.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – ۳danet.ir

رابطه صفات با ذات – کتابخانه مجازی الفبا

رابطه ذات با صفات از منظر معتزله. عنوان رابطه ذات با صفات از منظر معتزله. نویسنده عبدالهادی اعتصامی. نوع منبع مقاله.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Alefbalib.com

بررسی ذات و صفات حق از دیدگاه امام محمد غزالی و امام خمینی س

چکیده . ذات و صفات الهی و رابطه آنها با همدیگر از اساسیترین مسائل کلامی است. اندیشوران مسلمان فارغ از روشها و مبانی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Imam-khomeini.ir

حمید جعفری – رابطه ورزش با یادگیری . . .

رابطه ورزش با یادگیری . . . مقد مطالعات جدید در مورد مغز و شیوه یادگیری مغز برای معلمان و والدین ،دیدگاه های جدیدی www.moallemekelas.blogfa.com

1395/12/19 – Moallemekelas.blogfa.com

خلاصه کتاب المحاضرات آیت الله سبحانیبحث صفات الهی

متکلمان در تقسیمی دیگر صفات خداوند را به «صفت ذات» و «صفت فعل» تقسیم کرده اند؛ «صفت ذات» آن است که برای 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Farhangian56.blogfa.com

مفهوم صفات خداوند و رابطه آن با ذات خداوند دین و اندیشه اسلام

۲۵ موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان TEBYAN CULTURAL AND INFORMATION CENTER اگر انسانى را 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Tebyan-zn.ir

صفات الهی در قرآن » جنبش سایبری ۳۱۳ l ظهور آخرالزمان مهدویت

صفت ذاتی، با لحاظ یکی از کمالات خداوند، از ذات الهی انتزاع می گردد و بر آن حمل می شود مثلا یکی از کمالات از سویی دیگر صفت فعلی، مفهومی است که از وجود رابطه خاص بین ذات الهی و موجودی دیگر گرفته می 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Jc313.ir

اندیشه اسلامی »۱ – مسجد جامع صاحب الزمان

۱۵ ۱۰رابطه ایمان و عقل را بیان نمایید. . این صفات را بدان رو «ذاتی» نامیده اند که همواره با ذات الهی اند و در 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Sahebzaman-k.com

رابطه ذات و صفات واجب تعالی – کلوب

۲۱ اما پاسخ به حل ایشان بیان تمامی اقوال مطرح در مورد رابطه ذات با صفات و اثبات یکی و رد بقیه به استدلال 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Cloob.com

اسماء و صفات – ویکی فقه

رابطه اسماء و صفاتویرایش . تجلی اول که با این تجلی، نخستین تعیّن را اراده نمود و ذات خود را با ه اسماء و صفاتش متعین 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Wikifeqh.ir

رابطه ذات و صفات الهی – خرید آنلاین و اینترنتی کتاب

کتاب رابطه ذات و صفات الهی دکتر معروف علی احمدوند رابطه ذات و صفات الهى ضمن نگاهى به پیشینه بحث صفات الهى، آرای 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Ketabshop.ir

کلام ماتریدی – دکتر دینانی

اهمیت در این کتاب رابطه. » ذات. و«. » صفات. « است که از موضوعیتی پیچیده. برخوردار است. أمهاتکم التعلمون شیئاً صرفنظر از موضوع اکتساب، ارتباط این صفت با ذات چه ارتباطی است؟ یک چیز عارضی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Dl.ebrahimi-dinani.com

اصل مقاله ۱۸۳ K

26 2007 ر آن در ا و ن دا اٺ . و ذات م ت ٻ ٺای ٺرف و.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Pi.srbiau.ac.ir

باشگاه اندیشه آرای مسلمانان درباره رابطه ذات و صفات الهی

به گزارش خبرگزاری کتاب ایرانایبنا، موضوع نوشتار با عنوان رابطه ذات و صفات که گزارش، تحلیل و نقد آرای گوناگون 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Bashgah.net

SID.ir مقایسه و بررسی دیدگاه حکمت متعالیه و عرفان نظری در

ملاصدرا در مساله اسما و صفات الهی با تکیه بر قواعدی همچون اصالت وجود و قاعده بسیط الحقیقه، در این مقاله سعی شده با جمع بین این دو سخن، تبیین صحیحی از دیدگاه عرفا درباره رابطه ذات و صفات ارائه گردد.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Fa.journals.sid.ir

نفی صفات – مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

نحوه وجود صفات الهی و نوع ارتباط آنها با ذات مقدس حق از اصلی ترین مسائل خداشناسی است که نطریات برای رفع این مشکل در حکمت متعالیه با استفاده از مبنای اصالت و تشکیک وجود، نوعی رابطه را میتوان .

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Virascience.com

سؤال دیدگاه اشاعره در رابطه با صفت تکلم در مورد خداوند چگونه

۳ سؤال دیدگاه اشاعره در رابطه با صفت تکلم در مورد خداوند چگونه است؟ جواب به اتفاق متکلمان یکى از صفات 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Mazaheb.ir

مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن – عرفان و شعر وادبیات فارسی

در مصباح الهدایه امام مراحل ظهور حضرت حق و رابطه ظهورات با مقام غیب الغیوب و نسبت اسماء و صفات با ذات احدیت را بیان میدارد.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Iec-md.org

کاربرد حروف ابجد در شخصیت شناسی – رابطه شخصیت با

رابطه شخصیت با گروه خونی و تاریخ تولد. تست شخصیت از روی امضا.و علاقه به موسیقی.و رنگ چشم.تیپهای شخصیتی. اگر خواهی بدانی فلان robabnaz6.persianblog.ir

1395/12/19 – Robabnaz6.persianblog.ir

اندیشه اسلامی۱ کاردانی به کارشناسی – بخش سوم – کشکول خلجی

۱- درک کامل ذات و صفات خدا هم ممکن نیست. . ۱۲- صفات فعلی از ارتباط ذات خدا با مخلوقات انتزاع میشوند مانند خالقیت، . ۵- اراده الهی الف تکوینی از رابطه خاص خدا با مخلوقات سرچش میگیرد و چون خدا امری را 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Khalaji2008.blogfa.com

ت ا از ده و ا – دانشگاه آزاد اسلامی

ود ت . ودی و ت و را آن ذات ا ا ا آ ت او ذا. زا آن و در 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Kiau.ac.ir

نحوه ارتباط صفات با ذات – مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن

از مباحث مهم صفات ذات، ارتباط این صفات با ذات است که آیا عین ذات خداست یا زاید بر ذات؟ قبل از بیان آرا و پاسخ صحیح 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Matquran.com

ساده ترین راه را برای اثبات صفات ذاتیه خداوند را بیان کنید.

«صفات ذات» اوصافی است که در رابطه با خود خدا در نظر گرفته میشود و برای اتّصاف او به آن صفات، نیاز به لحاظ چیزی جز ذات 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Porseshkadeh.com

ساده ترین راه را برای اثبات صفات ذاتیه خداوند را بیان کنید.

«صفات ذات» اوصافی است که در رابطه با خود خدا در نظر گرفته میشود و برای اتّصاف او به آن صفات، نیاز به لحاظ چیزی جز ذات 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Porseman.org

عینیت ذات و صفات خدا در بوته نقد – گفتگوی دینی

عینیت صفات با ذات به نحوی که سبب دوئیت و ترکیب خدا نشود باید به .. ثالثا چنان که قبلا اشاره شده بود گزینه مورد پسند شما در باب رابطه صفات با ذات موجب ترکیب در ذات حق سبحانه 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Askdin.com

اصل مقاله ۱۴۶ K

ٻ ٺ ٺ .. ، ٺ . .

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Journals.ut.ac.ir

توحید صفاتی در اندیشه اسلامی صفات خبری پایگاه

اما در معنی دوم که رابطه میان ذات و صفات است دیدگاه های مختلفی ارائه شده است. قائل شدن به صفات غیر ذات، با توحید ذاتی ناسازگار است و به دوگانگی می انجامد؛ انکار صفات نیز با دلایل فراوان عقلی و نقلی در 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Alizadehmoosavi.ir

صفات مشخصّ الهی کدامند؟ در واقع، خدا کیست؟ – Got Questions

صفات مشخص الهی شامل چه چیزهائی است؟ او خدائی است منحصر به فرد؛ ذات و اعمال او را نمیتوان با هیچکس دیگر مقایسه کرد. اگر خدا فیض بخش نبود، نمی توانستیم با او رابطه ای نزدیک داشته باشیم زیرا 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Gotquestions.org

صفات و ویژگیهای خداوند

در واقع با صفات، به تحسین و تمجید و ارزیابی و یا تحقیر و نکوهش یکدیگر و رد باور دارند، میدانند که ذات پاک الهی است که برخوردار از ه صفات عالی و بالا و والاست. . نماز رابطه قلبی و عملی با خداست۶ به هر تقدیر هم در «قرآن شریف و هم در روایات، 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Sdu118.arisfa.com

رابطه قرآن و انسان

با خواندن عنوان مقاله فارغ از این سؤال که آیا میان قرآن و انسان رابطه ای وجود دارد دو سؤال به ذهن می آید ۱ انسان چگونه با قرآن www.maarefquran.org

1395/12/19 – Maarefquran.org

رابطه علم و دین

مسئله رابطه علم و دین از دیرزمان در مغرب زمین هم مطرح بوده و مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است، لکن این مسئله با مرور زمان و با maarefquran.org

1395/12/19 – Maarefquran.org

اشتباهات شیخیه در رابطه ذات و صفات و معرفهالله، نحوه توجه به ذات

آیات و ادعیه ما را دعوت به خود خدا میکند و میگوید از خدا بخواهید نه کس دیگر و به سوی خدا بروید و با او در ارتباط باشید، ولی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Erfanvahekmat.com

اسماء و صفات خداوند از دیدگاه متکلّمان مسلمان پایگاه اطلاع رسانی

ولفسن، ۲۲۳ یا به تعبیری دیگر، در مبحث وجودشناختی از رابطه ذات با صفات و نیز از نظریات عینیت، غیریت و نیابت 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Bpsb.ir

معارف اسلامی و کلام – رابطه صفات و ذات خداوند چگونه است؟

در باره رابطه ذات خدا با صفات او نظریه چهارمی نیز وجود دارد و آن دیدگاه نه عینیت و نه غیریت است که ماتریدی مسلک ها از آن 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Goudarzi65.blogfa.com

سایت رضوان علم-صفات ذات الهی از منظر امام رضا علیه السلام

۴ ۲-۲- رابطه ذات و صفات الهی. در مورد رابطه ی ذات با صفات ذات، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد که به مهمترین 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Razavi.aqr.ir

اویرایش شده بررسی ذات و صفات حق از دیدگاه امام محمد غزالی و امام

ذات و صفات الهی و رابطه آنها با همدیگر از اساسی ترین مسائل کلامی است. اندیشوران مسلمان فارغ از روش ها و مبانی فکری هر یک 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Ganj.irandoc.ac.ir

مقد کتاب «کتاب اسماء و صفات حق» – برنا معرفت

یعنی صفات چیز دیگری غیر از ذات است و استدلال می کنند صفت و موصوف با یکدیگر مغایرت دارند . اگر زیادت صفات بر 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Pro-marefat.ir

پرسش و پاسخ – رابطه صفات حضرت حق با ذات حضرت حق – لب

سلام.حضرت امیر در نهج البلاغه می فرمایند.و کمال الاخلاص له، نفی الصفات عنهآیا منظور از این حرف نفی جدایی صفت از ذات 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Lobolmizan.ir

گنجور » شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۲

عبدالمعین مظفری نوشته بیت دوم مصرع دوم به علی شناختم به خدا قسم خدا را بیت سیزده مصرع دوم که پاسخ با تشکر، در مورد اول ganjoor.net

1395/12/19 – Ganjoor.net

صفات ذاتیّه و فعلیّه

البته خداى متعال در ذات خود قدرت بر آفریدن دارد ولى «قدرت» از صفات ذات است و « آفریدن» مفهومى است و اگر منظور از آنها شنیدن و دیدن بالفعل باشد که از رابطه بین ذات شنونده و بیننده با اشیاء قابل شنیدن و 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Mesbahyazdi.org

صفات خبری از دیدگاه امامیه و معتزله – خبرگزاری فارس

۱ موضوع صفات خبری همگام با نزول وحی پا به عرصه تفسیر و کلام نهاد. در فهم آیات خبری و انتساب این 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Farsnews.com

جنبههای هستیشناختی و معرفتشناختی تشبیه و تنزیه در شعر

بحث از توحید، معرفت و ارتباط ذات با اسما و صفات، همچنین در موضوع تجلیات و تعیّنات ذات از اهمیت بسزایی برخوردار است 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Erfanmag.ir

علم، قدرت، عدالت و حیات خداوند، چه فرقی با همین صفات در انسان دارد؟

همچنان که واقعیت صفات خدا با هم تف ندارند، صفات و ذات خداهم جدا از هم نیستند. صفات خدا عین ذات او است، نه چیزی اضافه و 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Islamquest.net

رابطه دین واخلاق – موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

رابطه دین و اخلاق ،کهن ترین مساله فلسفه اخلاق است و تاریخچه آن به سقراط و رساله اوتیفرون افلاطون باز می گردد.این مساله در www.irip.ir

1395/12/19 – Irip.ir

صفات جلال و جمال از دید کلامی و عرفانی اسلامی

رابطه صفات با ذات مصداق عالم و قادر عین مسمی و وجود خارجی ذات حقند. گاهی به نفس علم و قدرت و اراده، اسم اطلاق میشود برای 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Hablolmatin.dmsonnat.ir

مفهوم خدا – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

بین خدا و دین رابطه مستقیمی برقرار نیست و افرادی بیدین هستند که همزمان با بیدینی به خدا معتقدند به این افراد دئیست گفته fa.wikipedia.org

1395/12/19 – Fa.wikipedia.org

تبیین رابطه صفات ذاتی و ذات واجب از دیدگاه ملاصدرا

وی ضمن تشبیه رابطه صفات و ذات به رابطه معقولات ثانی فلسفی و وجود، و با استفاده از حیثیت تقییدیه کیفیت عینیت 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Pfk.qom.ac.ir

حیات خرد – دقتّی در نظریه عینیّت ذات و صفات الهی – خانه

اینها بخشی از سؤالاتی است که در ارتباط با صفات الهی و ارتباط آن با ذات الهی مطرح است. در کتابهای فلسفی و کلامی همواره 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Hayatallah.com

مقاله پنجم رابطه ذات با صفات از منظر معتزله نویسنده عبدالهادی

۴ تحقیقات کلامی ۸ – مقاله پنجم رابطه ذات با صفات از منظر معتزله نویسنده عبدالهادی اعتصامی. نوشته شده 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Tkalam.ir

ترنم حکمت – ذات وصفات

زیرا اگر صفات خدا زائد بر ذات و مغایر با یکدیگر باشند یعنی اضافه شده به ذات باشند. در آن صورت ۱- نوعی کثرت و ترکیب و رابطه ذات و صفات و ضرورت فهم صفات الهیه چیست؟ من با خدا لازم است که ارتباط 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Tarannomehekmat.blogfa.com

مهدویت و دجال – معنای ذات و صفات خداوند و رابطه آنها با یکدیگر

این مطلب مغایرت ذات با صفات و صفات با همدیگر بهترین دلیل است بر اینکه ذاتى که صفت دارد و صفتى که معرف ذات 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Mahdaviat1.blogfa.com

نظر اشاعره با معتزله در باره صفات افعالی خداوند چه تفاوتی دارند

۲۶ یعنی در عین اینکه این صفات قیامشان با ذات خداست، ولی عین ذات نیستند و در عین اینکه این اگر واقعاً رابطه انسان با فعل او رابطه ظرف و مظروف و حال و محلّی است و این که خدا در چنین محلی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Zaviye.net

آرای مسلمانان درباره رابطه ذات و صفات الهی – رشد

۲۴ جولای موضوع نوشتار با عنوان رابطه ذات و صفات که گزارش، تحلیل و نقد آرای گوناگون مسلمانان درباره رابطه ذات و 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Ketab.roshd.ir

صفات واجب تعالی – مدرسه فقاهت

صفات خداوند به دو قسم که عبارتند از صفت ذات و صفت فعل تقسیم می شود. زیرا تقسیم فوق با فرض امکان یک سری صفات برای خداوند هم صحیح است مثلا فردی است که این رابطه را اگر به عالم نسبت دهند به آن عالِمیت و اگر به معلوم نسبت دهند به آن 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Eshia.ir

جزوه کلاس اندیشه اسلامی – آخرین پلان

پیام آیه ارتباط ایمان با عمل. . نظریات در رابطه با امکان شناخت صفات خدا را نام ببرید و یکی را توضیح دهید؟ عقل، قادر به اثبات وجود موجودی غنی به ذات است که می تواند بسیاری از صفات ثبوتی و سلبی را 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Akharinpelan.blogfa.com

اسما و صفات – ویکی شیعه

۱ در تعریف دیگری، ذات با صفت معین و به اعتبار تجلی خاص، اسم نامیده میشود. .. این صفات از رابطه خاص و ویژهای میان صفات ذاتی و مخلوقات انتزاع میشوند، به عنوان مثال از ملاحظه رزقی که 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Fa.wikishia.net

عمومى ترین صفت خداوند – پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله

عبادت، رابطه انسان با خداست و هر قدر این رابطه دو سویه بین انسان و خدا با آگاهى بیشترى همراه شود، ارزش و تأثیر بیشترى 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Mesbahyazdi.com

فروشگاه کتاب بوستان کتاب نمایش کتاب رابطه ذات و صفات

این اثر با اثبات نادرستى نظریات نفى صفات از حق تعالى، تفسیر صفات ثبوتى به سلبى، نیابت ذات از صفات و زیادت 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Bustaneketab.com

اثبات صفات ذاتی خداوند پرسمان دانشجویی – معارف اسلامی

«صفات ذات» اوصافی است که در رابطه با خود خدا در نظر گرفته میشود و برای اتّصاف او به آن صفات، نیاز به لحاظ چیزی جز ذات 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Maaref.porsemani.ir

همت نوین – صفات خداوند

۲۲ ۲- رابطه صفات با یکدیگر و با ذات. دیدگاه رایج فیلسوفان مسلمان، متکلمان امامی و معتزلی این است که 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Novinhemmat.blogfa.com

درس شصت و پنجم صفات الهى – آیت الله مصباح یزدی

به دیگر سخن، صفات الهی اموری زائد بر ذات و مغایر با آن نیستند، بلکه عقل هنگامی که کمالی از کمالات وجودی، مانند علم یا قدرت 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Mesbahyazdi.ir

رابطه ذات با صفات – رهتا

۱۱۲۶۱۳ ۲ آذر ۱۳۹۵. قطار مشهد – نخجوان راه اندازی شد. ۰۸۵۶۰۷ ۲ آذر ۱۳۹۵. ایران پنجمین تامین کننده نفت ژاپن شد. ۰۸۵۶۰۱ ۲ 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Rahta.com

Rashidipour Bashgah Wikifeqh Mesbahyazdi Pro-marefat Virascience Library Eview Alefbalib Hayatallah Maaref Mazaheb Tadabbor Mesbahyazdi Gotquestions Hawzah Goudarzi65 Aghlodin Fa Cloob Iptra Robabnaz6 Alizadehmoosavi Erfanmag Zaviye Ketab Matquran Porseshkadeh Imam-khomeini Askquran Maarefquran 3danet Mullasadra Erfanvahekmat Askdin Hawzahnews Rahta Sdu118 Ganjoor Pajoohesh Farhangian56 Leilamosavi93 Ganj Seyyedan Ensani Novinhemmat Tarannomehekmat Islamquest Wikinoor Full-thesis Jc313 Fa Parsi Lobolmizan Alibedashti Pajoohe Pi Pasokhgoo Ketabshop Fa Farsnews Bustaneketab Iec-md Journals Razavi Noormags Magiran Fa Lib Raj Eshia Maarefquran Soalcity Welayatnet Maarefquran Porseman Khalaji2008 Kalami 1ehsas Hablolmatin Makarem Tkalam Dl Sahebzaman-k Andisheqom Fa Wiki Irip Mehrnews Alulbayt Kiau Quranstudies Maaref Rasekhoon Porseman Pfk Tebyan-zn Mesbahyazdi Pajoohe Iust Bpsb Akharinpelan Mahdaviat1 Shahrudi Moallemekelas