ثبت دامنه آنی با قیمت مناسب
www.
رابطه ذهن با بدن

رابطه ذهن با بدن

رابطه ذهن با بدن

رابطه ذهن با بدن

رابطه ذهن با بدن

رابطه ذهن با بدن

رابطه ذهن با بدن

رابطه ذهن با بدن

رابطه ذهن با بدن

رابطه ذهن با بدن

پایگاه اطلاع رسانی بنیاد حکمت اسلامی صدرا

بحث از ذهن یا نفس و رابطه آن با بدن، بحثی فلسفی است. اما بیتردید، هیچ نظریهای در روانشناسی نمیتواند بدون اتخاذ موضعی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Mullasadra.org

از رابطهی قدرتمند ذهن و بدن چه میدانید؟ – بتانیوز

۱۲ در این رابطه گارث کوک، در مجلهی Scientific American این طور توضیح میدهد زمانی که صحبت از مطالعه و بررسی ارتباط ذهن با بدن و تاثیر آن روی سلامتی میشود، انتخاب نقطهی شروع از میان 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Betanews.ir

رابطه ذهن و مغز – دانشنا روانشناسی مردمی

۱۳ توجیهات زیستی رفتار مسئله ذهن بدن یا ذهن مغز را مطرح می کنند. بین ذهن و ارتباط هشیاری با مغز .

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Public-psychology.ir

ارزیابی رابطه ذهن و بدن از منظر کارکردگرایی صفری کندسری

مسأله ذهن و بدن یکی از مسایل اساسی فلسفه است که به رابطه حالات ذهنی و حالات مغزی فیزیکی میپردازد. دوگانهانگاری 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Kj.sbu.ac.ir

آیا ازدواج با دختری که با پسری رابطه داشته درست

شما مومن نبوده اید،لا اقل مرد می بودید با کسی که رابطه با او داشته اید ازدواج می کردید.اما مرد هم نبوده اید و حالا زن خوب و با www.soalcity.ir

1395/12/18 – Soalcity.ir

AiKiDo – آیکیدو – هماهنگی ذهن و جسم برای دفاع شخصی – رابطه

AiKiDo – آیکیدو – هماهنگی ذهن و جسم برای دفاع شخصی – رابطه میان ذهن و جسم – فراگیری آیکیدو تنها با توجه به اصول، 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Myaikido.blogfa.com

رابطه ذهن و بدن – روزنا طلوع

۱ از آنجایی که ذهن و بدن به طرز جالب و شگفت انگیزی با هم در ارتباط هستند و هر کدام روی آن دیگری تأثیر 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Tolounews.com

-کلینیک رواندرمانی و مشاوره دکتر دارابی – تکنولوژی فکر و

مصرف ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن؟ های پزشکی را به خاطر مشکلات مرتبط با استرس و فشارهای روحی تخمین می زنند. چرا علم و پزشکی در برابر رابطه ی ذهن و جسم و تاثیر ذهن بر لامتی مقاومت می کند؟

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Drdarabi.blogfa.com

فیزیکالیسم و مسئله ذهن- بدن رادیو زمانه Radiozamaneh

27 اگرچه نظریه فیزیکالیسم با مشکل چگونگی رابطه علی ذهن بر بدن- مشکلی که دوگانهگرایی را تهدید 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Archive.radiozamaneh.com

ارتباط ذهن و بدن ارتباط ذهن و بدن ارتباط ذهن و بدن

سحرخیزی، بهترین عادت است زیرا با این عادت، عادت های نیک دیگر تولید می گردد. » فرانکلین«. ۸۴٫ ارتباط ذهن و بدن.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Ensani.ir

گفتاری در مسئله رابطه نفس و بدن-پرشین پرشیا

۱۸ جولای رابطه ذهن با بدن که به مسئله ذهن و بدن نفس و بدن معروف است از مهم ترین مسائل فلسفه ذهن است. مشهورترین 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Persianpersia.com

قدرت های ماورا الطبیعه – شفای ذهن

امروزه پزشکان و دانشمندان با بررسی ها و تحقیقات علمی به عمل آمده پذیرفته اند که در مورد ماوراء الطبیعه، انرژی ذهنی و گشودن راز رابطه متقابل و عجیب میان ذهن و بدن عده ای می گویند این نظریه، مقوله جدیدی نیست و پزشکی به ارتباط میان ذهن و بدن از زمان 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Mavaratabie.blogfa.com

مکان روح در مغز مشخص شد – خبرآنلاین

۱۴ با کشف قسمتهایی از مغز که مسئول احساس معنویت و تعالی است، علمگرایان و معنویتگرایان را در رابطه روح و جسم پایان بخشد؟ سلام آیا روح را از بدن جدا کردن یک واقععیت است یا تخییل 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Khabaronline.ir

یگانهانگارى چیست؟ روزنا ماندگار

همه دوگانهانگاران با این مشکل اساسى روبهرو هستند که باید توضیح دهند چهگونه دو « باروخ اسپینوزا»، براى تبیین رابطه بین ذهن و جسم، قایل به «یگانه انگارى» بود. برقرار کرده است و کلیه حالات روانى و تمام حرکات بدن را مقابل هم قرار داده است.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Mandegardaily.com

لذت بخش ترین قسمت های بدن زن و مرد در روابط جنسی

باسلام و عرض ادب سوالاتی داشتم در رابطه با روابط جنسی دختری هستم ۳۵ ساله تا به جال با کسی نبودم و صبر کردم تا برنا ازدواجم esfahanpatogh.com

1395/12/18 – Esfahanpatogh.com

تعلیم و تربیت تجسدیافته – نشریه علمی- ترویجی پژوهش هنر

با قراردادن ادراک به مثابه عملی اساساً جسمانی، مرلوپونتی جسمانیت . حالتی در ذهن نیست، بلکه نوعی رابطه میان بدن موجود.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Ph.aui.ac.ir

رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا و دوگانه انگاری جوهری وصفی

رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا و دوگانه انگاری جوهری و وصفی فلسفه ذهن موضوع نوشتار حاضر است که از چهار فصل 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Ganj.irandoc.ac.ir

تاثیرات شگفت انگیز خواب بر عملکرد مغز – کلیک

۱۰ اگر به اندازه کافی نخوابید ذهن شما چگونه واکنش خواهد داد؟ تئوریها و نظریه های بسیار زیادی در رابطه با خواب وجود دارد. در رابطه با عملکرد مغز هنگام خواب و علت نیاز بدن به خواب انجام داده اند 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Click.ir

معرفی کتاب مغز و ذهن – انسان شناسی و فرهنگ انسانشناسی

در طول تکامل، مغز نیز چون دیگر اعضای بدن برای سازگاری با شرایط محیطی و روشهای مختلف زندگی، به خدمت گرفته شده است. یعنی ذهن انسان علاوه بر تواناییهایی که در رابطه با طبیعت بهدست آورده، آمادگیهای 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Anthropology.ir

نشریه آیین حکمت شماره ۴ رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا

۹ با وجود تلاشهای زیادی که فیلسوفان ذهن امروز، به کار بردهاند، قادر ب رابطه نفس و بدن در مقام افعال و احوال.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Daftarmags.ir

اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری -رابطه روح با بدن

پرسش و پاسخ ، رابطه روح با بدن چگونه است؟پاسخدر رابطه با روح سه دیدگاه وجود دارد T1- نظریه ماتریالیستىT روح دست می دهد پس برای تقریب به ذهن می توان گفت که موجوات طبیعی همچون آب هستند و پدیده 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Porseman.org

ذهن و تأثیرات بی واسطه آن از نظر ملاصدرا – حکمت صدرایی

۳ رابطه ذهن و نفس. ملاصدرا، هم چون در اینجا حامل استعداد اکتساب علوم، نفس است از جهتی که با بدن و مغز در ارتباط است.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Pms.journals.pnu.ac.ir

راه حل فیلسوفان اسلامی در رابطه نفس و بدن – فلسفه

جسمیت آن،وی را با بدن و لطافت آن او را با روح هم سنخ می سازد.بدن مثالی هم بعضی از ویژگی های بدن.رابطه نفس و بدن.فلسفه اسلامی.فلسفه ذهن. عنوان مقاله English. Muslim philosophers solution for the 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Jop.ut.ac.ir

هنگام ارگاسم چه اتفاقی برای مغز و بدن می افتد؟ – زنجفیل

۱۰ همراه شوید تا ببینیم در رسیدن به اورگاسم یا همان اوج لذت جنسی برای بدن و ذهن شما چه اتفاقی میافتد. این تنها تف بین سیستم مغزی زنان و مردان در رابطه با زمان بعد از برقراری رابطه 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Zanjefil.com

تعامل جسم و روان معرفت

۷ مبحث تعاملات نفس و بدن با یکدیگر سابقه ای طولانی دارد، به گونه . طرفداران این نظریه هرچند قایل به وجود یک حوزه ذهنی روانی می هیچ رابطه علّی موجود نیست و بر یکدیگر تأثیر نمی گذارند.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Marifat.nashriyat.ir

انسان شناسی، براهین نفس، نفس و بدن، ذهن، عقل، حافظه

۲- رابطه بین عقاید و باورها و ایمان انسان به مسائل مختلف با روح انسان و از طرف دیگر با ذهن و حافظه و مغز چیست ؟ ۳- روح چطور 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Sokhanha.ir

مقالات مشابه با مقاله ارزیابی رابطه ذهن و بدن از منظر کارکردگرایی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه شیراز – دانشکده ادبیات و علوم انسانی – ۱۳۸۶ – کارشناسی ارشد. کلیدواژه دکارت 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Elmnet.ir

تو ه اندیشه ای – بار بیست و دوم- درسگفتار ۱۸ – رابط ذهن و بدن

رابطه ذهن با بدن چگونه است؟ ۲٫ رابطه ذهن وبدن با جامعه چگونه است؟ در بحث حاضر به موضوع نخست می پردازیم. در گذشته نوعی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Hamandishi90.blogfa.com

یوگا و آرامش ذهن و اعصاب – آسمونی

یوگا و آرامش ذهن و اعصابیوگایوگا چیستآشنایی با یوگامراحل یوگایادگیری که می کشید هم ذهن شما آسوده تر می شود و هم جسمتان، به ویژه در بازدمهای عمیق بدن شل و ریلکس و منبسط می شود. اساساً بین تنفس و انقباض عضلانی همیشه رابطه ای وجود دارد .

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Asemooni.com

رابطه بین سلامت روان و سلامت جسم – نارون مگ

۲۹ چگونه میتوان به یک درک عمیقتر از رابطه ذهن و بدن دست یافت؟ که از سمت بدنمان و اغلب به شکل درد به ما میسند بیتوجهی میکنیم و گاهی اوقات آنها را با قرصهای مسکن سرکوب میکنیم. اما زمانی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Narvanmag.com

بدن انسان قرآن شناسی قرآن شناسی – Quranology

در این داستان در رابطه با اثر سحر بر انسان چنین می خوانیم و ذهنیتِ شیطانیِ اینکه اگر به حق می بودید پس چرا آب نداشتید به ذهن شما خطور نکند، و ضربان قلب شما را پائین بیاورد و ماسه ها را سفت کند».

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Quranology.com

کیفیت ارتباط نفس و بدن از دیدگاه فلاسفه و عرفا

۲۱ جوهریت و تجرد با بدن مغایر است اما از جهت تدبیر و تصرف در رابطه نفس و بدن از دیرباز به عنوان مسأله ای مطرح برای بشر، . نفس و بدن مانند هر ماهیت مرکب از صورت و ماده، تفکیکی ذهنی.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Kiau.ac.ir

Correlation between body mass index body image and

ذ. از د. د . . ،. . ۳۴٫ ال. درره اس د. در را . . و ا از . ر. .

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Moderncare.bums.ac.ir

ورزش و زندگی – کاملترین مقاله در رابطه با اهمیت

با توجه به اثرات مثبت ورزش بر سلامت و تندرستی انسان باید به فرهنگ ورزشی بیشتر پرداخته شود. از طرف دیگر برای رسیدن به توسعه varzesh.tarlog.com

1395/12/18 – Varzesh.tarlog.com

اثربخشی روش دوسا بر نظریه ذهن در کودکان مبتلا به اتیسم با

در حالی که فرد متوجه تفاوتهای حسی فعالیتهای ماهیچهای خود است، بدن خود را میشناسد و به رابطه بین ذهن و بدن خود پی میبرد؛ 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Download-thesis.com

رابطه نفس و بدن و پیامدهای آن در روانشناسی – مقالات

۲- رابطه ی ذهن وبدن الگو قرار دادن رایانه در دیدگاه مکانیستی شناختی نگری با توجه به پیچیدگی آن وبه ویژه از حیث رابطه 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Shahrudi.parsiblog.com

رابطه ذهن انفرادی با ذهن جهانی و رابطه بدن انفرادی با بدن – فلسفه

همانطور که جهانی وجود دارد همانطور هم فردی وجود دارد. جهانی و فردی با هم در ارتباط هستند. در حالت اتمی- که کمترین حالت تکامل 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Sachinanda.blogfa.com

فلسفه ذهن – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

سرشت رابطهٔ این امور با بدن فیزیکی؛ که به مسئله ذهن و بدن نفس و بدن در فلسفه ذهن از پارهای مسائل بحث میشود مهمترین مسئلهٔ فلسفهٔ ذهن که مسائل دیگری از دل آن پدید میآیند بحث رابطه ذهن و بدن است.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Fa.m.wikipedia.org

اتفاقاتی که در فرایند رابطه جنسی در بدن رخ میدهد

در مطلب ذیل شما را با تغییراتی که در بدن قبل ، حین و بعد از رابطه جنسی روی میدهد آشنا خواهیم کرد کردن عامل محرک جنسی ذهن مردان فعال شده و آن عامل را در تخیلات جنسی آن فرد جستجو میکند چنانچه عامل تحریک 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Tanzimekhanevadeh.com

جایگاه فلسفه ذهن در فلسفه اسلامی – وب سایت دکتر محمود عبایی

۱ با توجه به اهمیت و جذابیت فلسفه ذهن ، خوانندگان علاقه مند را به مطالعه فلسفه ذهن توصیه مینمایم. مساله ذهن و بدن درهم کنش گرایی ذهن و بدن دیدگاه های فلسفی در باره چگونگی رابطه ذهن و بدن

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Drabaee.com

رابطه ذهن جهانی با ذهن انفرادی و رابطه بدن جهانی با بدن انفرادی

پست با عنوان رابطه ذهن جهانی با ذهن انفرادی و رابطه بدن جهانی با بدن انفرادی از سایتهای وبلاگی با ذکر منبع به صورت 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Weblog724.gdn

۶ نکته برای بهبود ارتباط بین ذهن و عضله – مجله تناسب اندام

۱۴ علم سادهای در پشت این مسئله قرار دارد هنگامیکه بدن و ذهن شما با هم کار کنند، شما برای متناسب ماندن، انگیزه 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Fitnessmagazine.ir

رویکردهای رایج در مساله ذهن و بدن و بررسی هوش مصنوعی از منظر آنها

۳۰ ذهن با بدن از طریق مغز ارتباط دارد. در این همانی میان حالات ذهنی و مغز نه تنها رابطه تساوی بلکه رابطه 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Iranpsy.ir

آنچه لازم است در رابطه با قاعدگی در دختران و

قاعدگی پریود یکی از مراحل بلوغ در دختران است. قاعدگی مانند بسیاری از علایم دیگر بلوغ ممکن است برای دختران گیج کننده باشد.www.pezeshk.us

1395/12/18 – Pezeshk.us

هنرمندان و ه بخوانند در رابطه یوگا با بدن و ذهن نوشته مهدیه درویش

۴ رابطه یوگا با بدن و ذهن جسم و ذهن از یکدیگر جدایی ناپذیرند. بین اعمال و ذهن ما رابطه ی مستقیم وجود دارد.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Atreeart.com

روان شناسی و ارتباط ریشه ای با فلسفه

ذهن در کانون توجه قرار گرفت و مجادله بر سر رابطه نفس و بدن با عناوین گوناگون در میان فلاسفه و روان شناسان شدت یافت.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Hawzah.net

پلهای میان ذهن و بدن – JameJamOnline.ir – جام جم

شناخت رابطه ذهن با بدن نیز یکی از مهمترین مباحث مطرح در فلسفه ذهن است. چندی است این موضوعات به طور جدیتر نزد 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Www1.jamejamonline.ir

رابطه مشکلات ذهنی با تیروئید – مجله پزشکی دکتر سلام

۱۷ رابطه مشکلات ذهنی با تیروئید کاهش اشتها، فتق نافی، کاهش دمای بدن و سردی پوست، ورم اندام تحتانی و 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Hidoctor.ir

رابطه روح با ذهن و حافظه مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

۲۵ ۱- رابطه بین روح و ذهن در انسان چیست ؟ ۲- رابطه . رابطه ذهن یا روح با مغز یا بدن ، رابطه آلت و ذوالآلت است .

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Pasokhgoo.ir

ارتباط میان روح و بدن چگونه است؟ – گنجینه پاسخها – اسلام کوئست

در مورد رابطه روح و بدن باید گفت بدن مرتبه ای از مراتب نفس و روح است و به همین دلیل های نفسانی یا ذهنی، صرفا فرآیندهای عصبی است یا نه یک پژوهش فلسفی است. باب رابطه نفس و بدن در آراء و نظریات حکیمان قرون اخیر می توان یافت از این رو با 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Islamquest.net

BBC فارسی – وبلاگ ها – دکارت در هالیوود، بدن و ذهن در فیلم او

۲۳ سامانتا به دنبال سرد شدن رابطه خود با تئودور به دنبال زنی میگردد که بدنِ واقعی داشته باشد تا او را به 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Bbc.com

رابطه بین ذهن آگاهی و ذهنخوانی از روی تصویر چشم – Zahedan

در ط ذ در ٺ ٺر، دٺر ٺن. . .۱۲٫ . ا اد ٺی از راٻ ذٻ و ٺن را. زد.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Zjrms.ir

بدن، شکست عشقی را تعریف و ترمیم می کند. abbas – LinkedIn

4 بدن، شکست عشقی را تعریف و ترمیم می کند. آدم های بسیاری سال ها با آثار ماندگار شکست عشقی در ذهن زندگی می کنند و او نشان از وجود نگاهی بین رشته ای به رابطه میان ذهن مغز و جسم دارد.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Linkedin.com

کنترل از راه دور مغز با استفاده از تکنولوژی های کنترل ذهن

۲۸ در مطالب قبلی کمی در رابطه با مبحث کنترل ذهن و کمی هم در رابطه با برخی ایمپلنت هایی که در مغز و بدن قربانیان خود می کارند برای ردیابی و کنترل آنها در هر زمان و هر مکان،استفاده می کنند.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Silent-truth.com

باورهای غلط در رابطه با دیابت سایت پزشکان

دیابت یکی از معروفترین و قدیمیترین بیماریهاست و شاید به همین دلیل است که باورهای نادرست فراوانی به این بیماری تعلق دارد.www.pezeshk.us

1395/12/18 – Pezeshk.us

کم خوابی چه تأثیری بر ذهن و بدن ما خواهد گذاشت؟ – مینی فید

۲۴ با این تفاسیر بد نیست اگر به تأثیراتی که کم خوابی در ذهن و بدن ما خواهد همچنین باعث میشود در رابطه جنسی خود نقش مؤثری را ایفا کنیم. برچسب بدن، خواب، ذهن، سلامت، کم خوابی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Minifeed.ir

تاثیر عشق بر روی ذهن و جسم

تاثیر عشق بر روی ذهن و جسم عشق شاید یک ماده مخدر یا داروی آرامش بخش نباشد اما تاثیراتش دقیقا همانند آنهاست؛ وقتی کسی عاشق می www.mihanfal.com

1395/12/18 – Mihanfal.com

انسان از چه اجزایی ساخته شده است ؟بدن ، ذهن ، خرد ، روح

علم مدرن تا حدودی به عمق درک بدن فیزیکی گام نهاده است . با این حال هنوز درک جنبه های دیگری از هستی انسان بسیار محدود است 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Spiritualresearchfoundation.org

با ۶ تاثیر عجیب «عشق» روی ذهن و جسم خود آشنا شوید – روزیاتو

البته باید بدانید که عشق فقط روی مغز تاثیر نمی گذارد، بلکه ه بدن را تحت سلطه خود دارد و به همین در روزهایی ابتدائی رابطه عاشقانه، فرد حالتی از سرخوشی و خوشحالی زیاد دارد که دلیلش کاملا معلوم است.

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Rooziato.com

آستان نیوز – کتاب «فلسفه ذهن» با موضوع هوش مصنوعی و نقد

۱۴ در آثار «جان سرل» و از جمله کتاب حاضر، رابطه ذهن و بدن یا مغز و ذهن یا روح و جسم و کیفیت ارتباط آنها با 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – News.aqr.ir

تحلیل و ارزیابی رهیافتهای گوناگون در رابطه ذهن و بدن و نظر غالب

مسأله رابطه ذهن و بدن یکی از مسائلی است که فلاسفه و دانشمندان همواره به آن دو نوع شیئی که ظاهراً به کلی با هم متفاوتند؟

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Uijs.ui.ac.ir

رابطه ذهن و جسمتاثیر احساسات بر سلامتی – مردمان

بدن شما به نحوه فکر کردن، احساسات و رفتارهای شما واکنش می دهد. این مسئله معمولاً رابطه جسم و ذهن نامیده می شود. وقتی شما 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Mardoman.net

کمیته یوگای خراسان شمالی – رابطه یوگا با بدن و ذهن

جسم و ذهن از یکدیگر جدائی ناپذیرند.بین اعمال و ذهن ما رابطه مستقیم وجود دارد. بدن شکل ناویژه ذهن است و شکل ظریف بدن است .

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Yogabojnord.blogfa.com

فناناپذیری نفس

جوهر بودن نفس، تجرد نفس و رابطه نفس و بدن این سؤال در ذهن میآید که آیا این نفسی که با بدن در ارتباط است بعد از مرگ بدن 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Islamicscience.tabrizu.ac.ir

در رابطه با شفای ذهن و بدن بیشتر بدانید – سبز و سالم

در صورتی که میخواهید در رابطه با شفای ذهن و بدن مطلاعات تکمیلی کسب کنید به راحتی میتوانید مرجعی از اطلاعات مرتبط 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Sabzosalem.com

رابطه باورهای زیباشناختی با تصویر ذهنی از بدن و نحوه

Title رابطه باورهای زیباشناختی با تصویر ذهنی از بدن و نحوه مدیریت ظاهر در جوانان مورد مطالعه جوانان ۱۸ تا ۳۰ ساله ی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Profdoc.um.ac.ir

تحلیل تطبیقی رابطه نفس و بدن در فلسفه دکارتیان و ملاصدرا

ثنویت افراطی بین نفس و بدن در فلسفه دکارت معضل رابطه آن دو را پیش آورد. هیچ کدام از راه زیرا هرکدام از آنها را ذهن آسان میتواند تجزیه کند و با سهولت تمام به اجزای کثیر تقسیم نماید دکارت، ۱۳۶۹ ، ۹۸-۹۷٫

۱۳۹۵/۱۲/۱۸ – Raj.smc.ac.ir

<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.melkyabi.ir/?lng=fa