ثبت دامنه آنی با قیمت مناسب
www.
رابطه ذهن و عین

رابطه ذهن و عین

رابطه ذهن و عین

رابطه ذهن و عین

رابطه ذهن و عین

رابطه ذهن و عین

رابطه ذهن و عین

رابطه ذهن و عین

رابطه ذهن و عین

رابطه ذهن و عین

رابطه ذهن و عین در اندیشه های بودایی – آفتاب

۱۵ ۲۰۰۶ رابطه ذهن و عین در اندیشه های بودایی. کسانی که تماما

منتشر شده توسط : Aftabir.com

رابطه قرآن و انسان

با خواندن عنوان مقاله فارغ از این سؤال که آیا میان قرآن و انسان رابطه ای وجود دارد دو سؤال به ذهن می آید ۱ انسان چگونه با قرآن www.maarefquran.org

1395/12/19 – Maarefquran.org

این رفتارهایتان در رابطه، عین خیانت است – برترین ها

۴ روز پیش شاید خیانت از نظر شما دردناک ترین رفتاری است که در رابطه عاطفی ممکن است این رفتارها در رابطه عاطفی عین خیانت اند و با همسرتان گفتگو و آنچه در ذهن و دلتان می گذرد را بیان کنید.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Bartarinha.ir

نقطه عزیمت مدرنیته تعریف جدید از عقل۱

عقل قرونوسطا پدیدهها را تنها با رابطه مستقل عین و ذهن مرتب نمیکرد این رابطه باید پدیدهها را به اکسیومهای کتاب مقدس و 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Meisami.net

تبیین و نقد نظریه کانت درباره ماهیت صدق معرفت فلسفی

۶ کانت چه بر اساس تلقّى اوّل نسبت به رابطه ذهن و عین و چه بر مبناى تلقّى دوم، نمى تواند چهار اصل پیش گفته 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Marefatfalsafi.nashriyat.ir

فلسفه ذهن – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

در فلسفه ذهن از پارهای مسائل بحث میشود مهمترین مسئلهٔ فلسفهٔ ذهن که مسائل دیگری از دل آن پدید میآیند بحث رابطه ذهن و بدن 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Fa.m.wikipedia.org

مسئله ای سهمناک به نام «علیّت» آثار و اندیشه های دکتر دینانی

۷ سپس به رابطه بین ذهن و عین اشاره شده است و این که ربط بین ذهن و عین چیست. اندیشه انسان اثر او است و 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Ebrahimi-dinani.com

ارتباط شناسی معنی تأملی بر مفاهیم موجود در ارتباط معنایی

۱۹ می سازد، در عین حال مشترکات ساختار ذهنی جامعه باعث می شود هر جامعه ای نیز در ارتباط معنایی با محیط دارای.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Armanshahrjournal.com

حقیقت ادراک و مراحل آن در فلسفه ملاّصدرا – حکمت و فلسفه

۲۱ این جهت است که پل ارتباطی میان ذهن و عین یا مدرِک و مدرَک را مشخص میکند و به همین دلیل، اساس و . زیرا میدانیم بسیاری از معلومات است که رابطه طولی یعنی علیت و معلولیت بین آنها نیست.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Irip.ir

رابطه فشار روانی با رضامندی زناشویی در والدین کودکان عقبمانده

در عین حال، والدین کودکان عقبمانده ذهنی آموزشپذیر نسبت به والدین کودکان عادی از رضایت زناشویی پایین تری برخوردارند 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Rehabilitationj.uswr.ac.ir

پیوند ذهن و جسم – فرهنگ امروز

۱۶ جولای که خلأ تبییننشدهی میان درون و بیرون، مغز و ذهن یا ذهن و عین در رابطه با ذهن و بدن دو مکتب مطرح هستند.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Farhangemrooz.com

عبور از دوگانه ذهنعین – فیلو جامعه شناسی

۱۴ عبور از دوگانه ذهنعین پراگماتیسم، در عین رد پیشفرضهای پوزیتیویسم، به خِرَد روشنگری و مبانی علمی تنها ابزار دسترسی به جهان است، رابطه میان تفکر و واقعیت یا ذهن و هستی چیست؟

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Philosociology.ir

365 K

را. ی ذ و زن در دا. ی و ار. ٻ ٺر. ا و ری از. ا . ،ان . و در ل . ا.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Jrt.shirazu.ac.ir

برای مشاهده گزارش نشست علمی رابطه صور علمی با نفس از دیدگاه

وت . و. ا ان. رت اء و د. ارد و. ا. از در. ی یِ. ودی ردار. . ،. . اء در ذ و. اد در. .

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Hoda.miu.ac.ir

پدیدارشناسی ، شهودگرایی و آنارشیسم در ریاضیات – فرافکنی

۱- ریاضیات «آفرینش آزاد ذهن» است. نیز پیدا می شود این ایده که این جریان زمان است که رابطه ذهن-عین را ممکن می کند. براوئر می گوید تمایز ذهن-عین از طریق تمایز بین اکنون و گذشته به آگاهی معرفی می شود.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Chaotic.blogfa.com

رابطه عین و ذهن از دیدگاه کانت و هیوم

در این پایان نا ابتدا به فیلسوف برجسته ای همچون هیوم پرداخته می شود و مبانی فلسفی او مورد بحث قرار می گیرد. وی حصول 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Hawzah.net

مولوی شناسان از مولوی می گویند – ۴ – BBCPersian.com

26 2007 وی در پایان سخنانش به رابطه ذهن و عین در دیدگاه مولانا اشاره کرد و گفت در نگره ادبی مولانا برخلاف شاعران 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Bbc.com

تأثیر ذهن و عین در یکدیگر – شناخت از دیدگاه فطرت نسخه متنی

تأثیر ذهن و عین در یکدیگر این ذهن و عین مسلماً در رابطه با یکدیگرند و در یکدیگر تأثیر متقابل دارند یعنی عین در ذهن 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Library.tebyan.net

دیالکتیکی به مساله رابطه روح- تن – Tudehiha توده ای ها

۱۸ در این بخش تئوری های متف و متضاد در باره رابطه ذهن- عین معرفی می شود. موضوع بررسی فلسفه ی روح، 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Tudehiha.com

مارتین پیستوریوس چگونه ذهن من به زندگی بازگشت – و هیچ کس

یک ذهن پر جنب و جوش در پس نگاه ساده در یک جنین پنهان شده بود. ۲۴۷ واقعیت . این هیجان آور و در عین حال خسته کننده بود.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Ted.com

مغز و ذهن – اطلاعات حکمت و معرفت

۲۴ ذهن و مغز از حیث ماده و معنا و نیز از جهت ارتباط با محیط باری، یکی از معماهای ذهن، ارتباطش با مغز است. زوایای این ذهن شبکه ای را تا حدی می کاود و در عین حال ایده ها و رابطه دین واخلاق · نماد پردازی در هنر اسلام · فلسفه اخلاق در یک نگاه 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Ettelaathekmatvamarefat.com

تجلی اصل وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت در

گرچه معماری اسلامی در قلمرو گستردهی اسلام سبکهای متفاوتی را دنبال کرده است، ولی روح مشترکی دارد که از وحدت دیدگاههای www.masjed.ir

1395/12/19 – Masjed.ir

رو در رو با ذهن کوانتومی قسمت دوم – وب سایت علمی بیگ بنگ

۲۸ رو در رو با ذهن کوانتومی قسمت دوم . رابطه تعداد توبولین های درگیر حالت وابستگی کوانتومی و طول زمان . به گفته دیگر دنیای زیر اتمی یک سیب و یک پرتقال عین هم است اما چرا در 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Bigbangpage.com

دانلود مقاله عنوان فارسی بررسی تطبیقی رابطه ذهن و عین از منظر

دانلود مقاله عنوان فارسی بررسی تطبیقی رابطه ذهن و عین از منظر ملاصدرا و هگل عنوان عربی دراسه مقارنه للربط بین الوجود 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Getpaper.ir

مارکسیسم هگلی – تینار

نخستین مارکسیستهای هگلی برآن بودند تا رابطه دیالکتیکی را میان جنبه های ذهنی و عینی زندگی از یک سو فهم تلاشهای لوکاچ برای غلبه بر تناقضات و شکافهای میان عین و ذهن که از دید یوتوپینیستی او خبر 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Mobinishoorestani.blogfa.com

برداشت آزاد از نظریات کارل مارکس kar-online – کار آنلاین

۱۸ اندیشههای مارکس در عین حال بسترساز شکلگیری سوسیالیسم واقعا موجود در تعداد زیادی از کشورها گردید. . مارکس در کتاب ایدئولوژی آلمانی ۱۸۴۶ در خصوص رابطه ذهن و عین و عملکرد 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Kar-online.com

رابطه صور مادی و صور علمی در نظریه شناخت ملاصدرا و کانت

وی با خلاقیت نفس در ابداع صور و متعلقات ادراک و پیوند شکاف ذهن و عین، از طریق تشکیک در مراتب وجود، بهحق توانسته 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Wisdom.ihcs.ac.ir

Level 21 – sociology in Iran – Memrise

ذهن شدن ساختار اجتماعی می باشد هم جهان اجتماعی را تولید و هم خودش تولید شده جهان اجتماعی استرابطه ی بین دنیای ذهن و عین 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Memrise.com

اد ب و هنر – عکاسی

ذهن و عین، رابط عکاسی و هنرهای زیبا پرداختیم. در بخشِ دوم پس شما رابطه فلسفه و عکاسی را به تأمل درباره نقش واسطه.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Old.akkasee.com

دریافت

رابطه میان اراده و انگیزه و تمایل را از اعمال بشر که فکرکردن و نظریه پردازی کردن. هم نمونه ای از آن است . بداهت برای صدق را مورد نقد قرار می دهد و آنجا که تطابق ذهن و عین را در مبنای. اصالت وجود و اصالت 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Sccr.ir

معضلات مفهومی در خودشناسی – دانشگاه معارف اسلامی

در این فضا، رابطه ذهن با مغز مانند رابطه نرم افزار و سخت افزار است. مغز یک رایانه زیست شناختی است که . در عین حال، ویتگنشتاین اظهار نمی دارد ذهنی وجود ندارد و هر چه هست بدن است. وی واژه ذهن را با معنی و دارای 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Maaref.ac.ir

کانون ایرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت – رابطه عین و ذهن از دیدگاه

۴۱۶۷۱ برجسته، رسول رابطه عین و ذهن از دیدگاه کانت و هیومرسول برجسته؛ به راهنمایی – علیزمانی؛ استاد مشاور – بداشتی.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Iptra.ir

عشق؛ رویارویی دو ذهن است – فرارو

بلکه یک نوع رویارویی دو ذهن است. وقتی به طور در عین حال این مساله باعث به وجود آمدن مشکلات دیگری هم شده است، رابطه بین انسان و خدا، عشق انسان به خدا و انسان به انسان که اینها در جاهایی با هم تلفیق شدهاند.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Fararu.com

عین و عینیت در فلسفه نظری کانت – پژوهشنا فلسفه دین

هر دو اردوگاه تجربه گرایی و عقلگرایی بر آنند که شناخت محصول مواجهه ذهن با عین است . در مساله عینیت و حقیقت دانستن این 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Nameh-i-hikmat.journals.isu.ac.ir

لو رفتن سرنوشت رابطه یوزارسیف و زلیخا -TABNAK

یکی از دستاندرکاران زن سریال یوسف پیامبر در تماس با سایت آینده، از سرنوشت رابطه یوسف و زلیخا و خواستگاری همسر یوسف از زلیخا www.tabnak.ir

1395/12/19 – Tabnak.ir

انسان شناسی، براهین نفس، نفس و بدن، ذهن، عقل، حافظه

۱- رابطه بین روح و ذهن در انسان چیست ؟ .. ضمناً قوّه خیال با تصوّر چندین صورت متکثّر نمی شود بلکه در عین اینکه خودش 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Sokhanha.ir

بررسی تطبیقی رابطه ی ذهن و عین از منظر ملاصدرا و هگل – پایگاه

هوشنگ زارعجعفر شانظری مجله پژوهشهای اعتقادی کلامی بهار ۱۳۹۲ – شماره ۹

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Noormags.ir

6- معنای معن – LOGOS – Multilingual Translation Portal

میان عین خارجی و نشانه، ذهنی فردمحور subjective mind و دارای شکل مخصوص به خود قرار دارد به این ترتیب رابطه ی میان عین خارجی و نشانه، رابطه ای متغییر، فردی individual، غیرمستقیم و نااستوار است.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Courses.logos.it

مفاهیم فضای شهری در شهر اسالمی

س ویه ای هم با زبانعین و هم با جهان خارجذهن دارد که در. این رابطه هم س اختار زبان و هم کنش خوانش تاثیر ش گرفی بر.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Icas.ir

دین آنلاین – سیاوش جمادی نتوانستهایم مفاهیمی چون آزادی، شناخت

۲۸ جولای ما نتوانستهایم مفاهیمی چون آزادی، شناخت، رابطه عین و ذهن و اساسا خود انسان را از نو طرح کنیم. در سنت 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Dinonline.com

بررسی نظریات اندیشمندان در رابطه با فضای شهری

جغرافیا یعنی سرنوشت من و تو یعنی روابط متقابل انسانفرهنگ،تکنیک،مدیریت و محیط لوییس مامفورد از متفکرین قرن بیستم است که ugeography.persianblog.ir

1395/12/19 – Ugeography.persianblog.ir

رابطه عین و ذهن از دیدگاه کانت و هیوم – پژوهشگاه علوم و فناوری

در این پایان نا ابتدا به فیلسوف برجسته ای همچون هیوم پرداخته می شود و مبانی فلسفی او مورد بحث قرار می گیرد. وی حصول 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Ganj.irandoc.ac.ir

SID.ir رابطه شناخت و بینش با عین و ذهن در مثنوی

در این مقاله به رابطه مقوله های شناخت و بینش با عین و ذهن در مثنوی پرداخته شده است. انگیزه انتخاب این موضوع تشکیک مولانا 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Fa.journals.sid.ir

رابطه شناخت و بینش با عین و ذهن در مثنوی

در این مقاله به رابطه مقولههای شناخت و بینش با عین و ذهن در مثنوی پرداخته شده است. انگیزه انتخاب این موضوع تشکیک مولانا 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Jmmlq.azad.ac.ir

پاسخ به پرسشهای شما درباره رابطه جنسی پزشکان

آیا این ممکن است که خانمی میل جنسی بیش از حد داشته باشد؟ و اگر پاسخ مثبت است در این مورد چه می توان کرد؟ این مسئله بسیار نسبی www.pezeshkan.org

1395/12/19 – Pezeshkan.org

دیالکتیک ذهن و عین – مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

در این مقاله به رابطه مقولههای شناخت و بینش با عین و ذهن در مثنوی پرداخته شده است. انگیزه انتخاب این موضوع تشکیک مولانا 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Virascience.com

ثنویت ذهن و عین در دکارت – فلسفه

۲۳ ثنویت ذهن وعین در دکارت. چکیده. همچنانکه خود دکارت در نا ای خطالب به اساتید و رئیس دانشگاه پاریس _که 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Philosophy-mind.persianblog.ir

حقایق – افکار محتوای شناخت- آنچه به ذهن می رسد. رابطه فکر و

افکار بازتاب ذهن به عین و یا عین به ذهن است. این بدان معناست که فکر بر دنیای بیرون اثر می گذارد و در عین حال دنیای 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Haghayegh1.blogfa.com

پرتال جامع علوم انسانی – رابطه وجود ذهنی و ارزش شناخت از دیدگاه

چکیده آیا تنها راه مطابقت ذهن و عین و واقع نمایی ادراکات، اتحاد ماهوی صورت های ذهنی با خارج است و با نفی این اتحاد، راه شناخت 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Ensani.ir

حضور در عین غیاب یا رابطهمندی ایگو روانکاوی، ادبیات و چند

۱۸ جولای آنها نمیتوانند «ارتباط ذهنی» را تجربه کند. یعنی فرد «ظرفیت تنها بودن» را نداردو نمیتواند «حضور در عین غیاب» را درک کند. به زبان سادهتر یعنی «رابطه» در روان آنها شکل کاملی نگرفته و 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Minakhany.com

رئا لسیم Realism – فرایند آموزشی پژوهشی

۲۶ بین حقیقت و واقعیت فاصله است . – حقیقت رابطه ای است بین ماده و ذهن. – حقیقت به معنی تطابق ذهن با عین 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Pourmansuri.persianblog.ir

نظریههای جدید در فلسفه ذهن از آرای هایدگر و مرلوپونتی متأثرند

۹ ذهن چیست؟ آیا واقعیتی مستقل از جسم است یا امتداد آن یا سازوکار انسجام آن؟ چگونه به جسم و به جهان محسوس 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Ipso.ir

رابطه میان نفس، روح، جان، عقل، ذهن و فطرت چگونه است؟ – گنجینه

رابطه میان نفس، روح، جان، عقل، ذهن و فطرت را چگونه می توانیم بیان کنیم؟ این کاربرد از نظر فلسفی صحیح است چون نفس در عین وحدت و یگانگی با تمام قوا و مراتب، عینیت و اتحاد دارد؛ به تعبیر ملا هادی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Islamquest.net

رابطه مثل افلاطونی با وجود ذهنی – ویکی فقه

رابطه مثل افلاطونی با وجود ذهنیذخیره مقاله با فرمت پی دی اف معقول در ظرف ذهن دو وجود ندارند؛ بلکه در ظرف ذهن، علم عین معلوم و عقل عین معقول است؛ و ارتباط میان مثل افلاطونی با اتحاد عاقل و معقول و وجود ذهنی

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Wikifeqh.ir

آیا با عمل ترمیم پرده بکارت به حالت عادی بر

سلام به همگی من یه دخترم یه دختر باکره با افتخار میگویم باکره و به خودم افتخار میکنم چون دلیل دارم دلیل دختری هستم که تا به asemaniha90.com

1395/12/19 – Asemaniha90.com

مبنای معرفتشناختی باور به اصالت ماهیت – دانشگاه فردوسی مشهد

کلید واژهها اصالت وجود، اصالت ماهیت، وجود ذهنی، ربط عین و ذهن، پدیدارشناسی معنا. . ماهیات در خارج، انکار علم و انکار رابطه این همانی میان مدرکات ذهنی و واقعیات خارجی است و چاره ای جز توسل به نظریه شبح نیست.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Pooya.um.ac.ir

philosophicals – حقیقت

در واقع انطباق ذهن با عین و سازواری حکم با واقعیت های خارجی حقیقت است . در اوایل قرن نوزدهم و کلید حقیقت عبارتست از رابطه جهان خارج با گزاره ها که حاملین اولیه حقیقت هستند . مور و راسل ، در 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Ynaraghi.blogfa.com

ذهن بهمثابه آینه طبیعت اندیشه دکارتی در بوته نقد رورتی

۷ وی میگوید تمایز میان جهان و خود یا ذهن و عین در طول تاریخ فلسفه توسط . مسلماً، میراث دکارت براى معاصرین ثنویت و مسأله رابطه ذهن و بدن است که در فلسفه ذهن معاصر بصورت رابطه مغز با بدن مطرح مىشود.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Pi.srbiau.ac.ir

خود بنیادی سوبژکتیویسم – درون گرایی- ذهن گرایی

نظریه بوردیو بر رابطه ساختمان ذهنی و زمینه تأکید دارد. بوردیو برخلاف . در دوره جدید، «subjective» به معنای ذهن مُدرکِ و «objective» به معنای عین مُدرک می باشند که در مقابل معنای یونانی و لاتینی قرار دارند.۳٫

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Narengesabz.blogsky.com

این رفتارهایتان در رابطه، عین خیانت است – زناشویی کاندوم

پیشنهاد ما به شما این است که بنشینید و با همسرتان گفتگو و آنچه در ذهن و دلتان این رفتارها در رابطه عاطفی عین خیانت اند.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Sefidbarfi.com

خبرگزاری تسنیم – ذهن مردم در رابطه با حقوق های نجومی اقناع نشده

۱۶ رئیس پلیس اسبق تهران با بیان اینکه تحمل پلیس نبود ماجرای کوی دانشگاه ۸۲ واقعه ای بدتر از ۷۸ را 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Tasnimnews.com

رابطه ذهن و عین – چهارپایه – اخبار سیاسی ، ورزشی

برخی افراد در رابطه ی جنسی خود دچار اضطراب می شوند که به دلیل تصویر ذهنی آن ها از خودشان

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Bestparsian.ir

خونخواهی ذهن از عین

۲۱ ۲۰۰۵ مدلی که عین و ذهن را کاملا از یکدیگر جدا میکند- دوآلیسم. ولی مشکلی که این مدل بوجود میآورد، برقراری رابطه 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Iran-emrooz.net

جامعه شناسی – کارل مانهایم

۱۶ در نتیجه جامعه شناسی معرفت به بررسی رابط عین و ذهن و رابطه دیالکتیکی بین این دو در رابطه با تعیُن 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Bamodara.blogfa.com

فصل انسان عقل – فلسفه ذهن کانت

او با استفاده از الگوی کپرنیک مطرطح کرد که اگر رابطه ذهن و عین را برعکس کنیم و بگوییم که برای صدق یک نظریه، آن 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Fasleensan.blogfa.com

دائره المعارف اسلامی طهور – نمایش مطلب چگونگی تبدیل شناخت

انسان یک رابطه ابتدائی و مستقیم با عالم عین دارد که همان رابطه احساسی است. بعد از مرحله احساس، این خود ذهن است که در درون 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Tahoor.com

دیدگاه عین گرا ودیدگاه ذهن گرا معمارینا

مقاله ارشد رابطه صورت و معنا در هویت معماری اسلامی ایران خانه. دیدگاه عین گرا ودیدگاه ذهن گرا. شبکه لیست 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Memarina.com

خرداد ۱۳۹۲ – تو ه اندیشه ای – blogfa.com

البته شاید به تعبیر دقیقتر رابطه ذهن وعین نوعی رابطه دیالکتیکی ومتقابل است. ماده به خودی خود بی معنا و درهم برهم است 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Hamandishi90.blogfa.com

نظریه ملاصدرا در باب رابطه نفس و بدن و پیامدهای آن در روانشناسی

۲۰ بحث از ذهن یا نفس و رابطه آن با بدن ، بحثی فلسفی است . . جوهر مستقل و استواری نیست بلکه در نهایت ضعف و هم مرز ماده جسمانی است بعلاوه نفس در این مرحله عین احساس یا ادراک حسی است که 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Dr-jshanazari.ir

رابطه دین واخلاق – موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

رابطه دین و اخلاق ،کهن ترین مساله فلسفه اخلاق است و تاریخچه آن به سقراط و رساله اوتیفرون افلاطون باز می گردد.این مساله در www.irip.ir

1395/12/19 – Irip.ir

وجود ذهنی – مقالات

یا رابطه ی بین علم و عالم و معلوم چیست؟ و. چه اهمیتی از این بالاتر که تصویر ذهنی ما عین آگاهی ما به جهان هستی است.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Shahrudi.parsiblog.com

راه توده ماتریالیسم دیالک تیک

مسئله اساسی فلسفه رابطه فکر ذهن است با هستی عین . به عبارت دیگر مسئله رابطه شعور انسانی است با جهان مادی خارج.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Rahetudeh.com

تراوشهای فکری – سوال و جوابی درباره علم دینی

آیا با تمثیل تور ماهی گیری برای ترسیم رابطه ذهن و عین آشنا هستید؟ پوپر یک رئالیست است و هدف علم را کشف واقع می داند، 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Smtmabtahi.blogfa.com

تهیه کننده خبات نودینیان

فوق از تعاریف عینیت و ذهنیت به رابطه این دو می. پردایم عین و ذهن در تقابل دو س. ویه قرار دارند که بر یکدیگر تأثیر 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Kargah26.com

تحلیلی بر رابطه میان شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی از

ت زن. ی کیفی. ی و ذهن. ص های عین. شاخ. طه میان. ی بر راب. حلیل. ت. شهر ارومیه. ی. دیم. ت ق. دی در باف. ت کالب. ت و امنی.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Urbstudies.uok.ac.ir

رابطه ذهن و عین در اندیشه های بودایی – آفتاب

۱۵ ۲۰۰۶ رابطه ذهن و عین در اندیشه های بودایی. کسانی که تماماً در شیوه تفکر علمی امروزی قرار دارند ممکن است احساس 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Aftabir.com

وجود ذهنی سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

۱۵ آنچه در ذهن ما بوجود می اید، عین ماهیت اشیاء است، بر خلاف نظر انقلاب و اشباح؛. ث. . اگر هیچ رابطه ای وجود نداشته باشد، علم مساوی است با جهل یعنی تمام علمهای ما جهل مرکب است و این همان حرف 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Pajoohe.ir

تنظیم جهان ذهن و عین در جهت کشف حقیقت ۲ – راسخون

۲۴ چنان که گذشت، خاستگاه خطا، ارتباط نظام ذهن با داده های حسی است. از آن رو که هر دوی آنها ، گونه ای محدودیت و 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Rasekhoon.net

رابطه روح با ذهن و حافظه مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

۲۵ ۱- رابطه بین روح و ذهن در انسان چیست ؟ . پس این سوال باقی است که اگر کوه موجود در ذهن من ، عین کوه خارجی 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Pasokhgoo.ir

برای دیدن فایل پاورپوینت پژوهشگر کلیک کنید – مدرسه ملی

۴ رابطه بین ساخت اجتماعی و بازنمایی. الف. در این کلیت ساختاری، بین ذهن و عین؛ فکر و عمل؛ کارگزار و 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Mmciran.com

اصل مقاله ۵۱۰ K – فصلنا علمی تخصصی فرهنگ پژوهش

اقوال در رابطه صور ذهنی با عالم خارج . به اعتقاد او، ذهن و عین تغایر ماهوی با یکدیگر دارند و اساساً تغایر ماهوی حصول علم را 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Fpq.bou.ac.ir

ذهن آگاهی به زبان ساده – عصر ایران

در واقع ذهن آگاهی روشی است برای ارتباط آگاهانه با خودمان ، دنیای اطرافمان و حتی با که می سازد و هیجاناتی که ایجاد می کند را یکجا ببیند و در عین حال تحت تاثیر آنها آرامش در رابطه با هر موضوع دلخواه فرد، از نتایج جنبی و عوارض فرعی تماشای ذهن 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Asriran.com

میگنا – رابطه ایدهآل بین پزشک و بیمار کلید

اساسی ترین عامل در هر رابطه ای اعتماد است و ارتباط موفق و تعامل سالم بین بیمار و پزشک ترس و اضطراب را برطرف ساخته و به احساس www.migna.ir

1395/12/19 – Migna.ir

محسن خی دوز – دو دیدگاه مطرح در مورد رابطه ذهن و مغز. – Facebook

دو دیدگاه مطرح در مورد رابطه ذهن و مغز. – فردریک لنز الف فهم «تمایز ذهن و مغز» در عین پذیرفتن «ربط ذهن و مغز» انجام میشود.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – M.facebook.com

فروعات متفرع بر وجود رابط – مدرسه فقاهت

بنا بر این همان گونه که در ذهن، موضوع و محمول و رابطه ی بین این دو محقق است در خارج هم باید محقق باشد ولی مثلا استاد مصباح در تعلیقه به این دلیل اشکال می کند و در عین حال می فرماید در بحث علت و معلول 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Eshia.ir

ذهن و تأثیرات بی واسطه آن از نظر ملاصدرا – حکمت صدرایی

در مباحث وجود ذهنی، از آنجا که معمولاً ذهن در مقابل عین قرار می گیرد، به نظر می رسد که از اعتبار کمتری ۳ رابطه ذهن و نفس.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Pms.journals.pnu.ac.ir

منطق فازی ابزاری جهت ساخت و سنجش مفاهیم در علوم اجتماعی

بنابراین، مفاهیم اجتماعی از دوپاره ذهنی۲ و عینی۳ تشکیل شدهاند. بهعبارت دیگر، وجود رابطه دیالکتیکی بین ذهن و عین 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Jss-isa.ir

مسأله تطابق ذهن و عین در فلسفه مشاء و حکمت متعالیه

ابن سینا در تبیین رابطه ذهن و عین از عناوینی چون « مشابهت »۱۳۳۱، ۶۰ و « مماثلت » و « مناسبت »۱۳۷۵، ۲۳۰۸ استفاده 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Hawzah.net

پایگاه اطلاع رسانی بنیاد حکمت اسلامی صدرا

عنصر عمده شناخت شناسی در فلسفه اسلامی و توجیه تطابق ذهن و عین و در واقع کل رمز عبور از ذهن به خارج . به آن توجه کامل شده زمینه اصلی این هماهنگی ذهن و عین یعنی رابطه میان انسان کبیر وانسان صغیر است.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Mullasadra.org

رابطه ذهن و عین در اندیشههای بودایی – ویستا

پژوهشگر انسان است، از این رو تمایز دقیقی بین ذهن و عین، ناممکن است. کیفیت رابطه بین ذهن و عین همواره بر نتایج تاثیر 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Vista.ir

رابطه شناخت و بینش با عین و ذهن در مثنوی – پایگاه مجلات

سیدناصر جابری اردکانی مجله ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی بهار ۱۳۹۲ – شماره ۳۰

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Noormags.ir

روزنا ایران_ دیالکتیک حس و عقل

۲۶ یکی از کسانی که در طول تاریخ فلسفه برای خارج کردن رابطه ذهن و عین از حالت اسطورهای و افسانهای تلاش 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Iran-newspaper.com

تحلیلی معرفتی از بساطت و غیریت وجود

«وجود»، چیزی به مفهوم موجود نمیافزاید و صرفا نسبت و رابطه موضوع و محمول . رابطه عین و ذهن بر اساس نظریه تشکیک وجود.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Journals.ut.ac.ir

، ٺ «

.. .

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Sholajawid.org

نسبت ذهن با عین-صفحه۱

نسبت ذهن با عین چه رابطه و نسبتی بین عین و آگاهی من از آن وجود دارد ؟ بیشک من در مورد آگاهی ذهنهای متعارف و سالم و اَعیان 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Malool.com

باشگاه اندیشه دو اصل بنیادین تفکر هگل

این همان رابطه عین و ذهن است که از قدیم الایام وجود داشته است. منتهای مراتب تا دوران جدید رابطه ذهن و عالم خارج، ضمن یک دیدگاه 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Bashgah.net

پیربوردیو و قواعد هنر – انسان شناسی و فرهنگ انسانشناسی

فرا روی از عین گرائی و ذهن گرائی و پیشنهاد اندیشه رابطه ای بعنوان قلب جامعه شناسی از این رویکرد پشتیبانی می 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Anthropology.ir

تف های زن و مرد در رابطه جنسی

تف های زن و مرد در رابطه جنسی نویسنده آلن و بارباراپیز مترجمبیژن و پگاه پایدار انتشاراتنشر افکار ۱۳۸۳www.parsine.com

1395/12/19 – Parsine.com

رابطه ذهن و عین بایگانی – ۱ ریال مرجع آخرین قیمت ها

نوشتههای تازه. قیمت کفش استوک دار ادیداس ۳۱ قیمت کفش ال ای دی نواری ۳۱ قیمت کفش آل استار 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – ۱rial.com

تأملات استاد در مسأله واقع نمایی صور ادراکی بخش اول

این مقاله درصدد است نشان دهد در عین این که اندیشه های استاد، به تنقیح موضوع کمک شایانی کرده است، همچنان مسأله بسیار فربه و عمیق . مربوط به ذهن است و رابطه ای با خارج ندارد که علم ومعرفت درست نمی شود.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Mortezamotahari.com

پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدی درس نوزدهم

ذهنی دیگری که تحت اشراف آنها قرار دارند بسنجیم، و برای تشخیص صحت و خطای قضایای فلسفی، باید رابطه ذهن و عین را 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Mesbahyazdi.ir

رابطه میان سبک زندگی و مسکن ایرانی چکیده

رابطه میان سبک زندگی و مسکن ایرانی .. بین ذهن و عین، دنیای انتزاع و دنیای واقعی و تجربه روزمرهزدگی پدید آید، رنج 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Isih.ir

نقد آتئیسم – مطالب ابر رابطه ذهن و عین

در فلسفه رابطه بین ذهن و پدید های ذهنی با واقعیات و آبژه های فیزیکی همچنان بی پاسخ مانده است و تئوری های گوناگونی برای 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Theism99.mihanblog.com

دانلود مقاله حلّ چالش ثنویت ذهن و عین در حکمت متعالیه ملّاصدرا با

۱۰ اگر نتوانیم براى رابطه ذهن و عین به میزان و ملاکى دست یابیم، نخواهیم توانست صحت و سقم قضایا و احکام 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Bpaper.ir

بخش اول رابطه عقل و وحی

چکیده بدون تردید پرسشهای چون رابطه میان عقل و وحی چیست؟ قلمرو هر یک کدام است؟ از جمله پرسشهای مهمی است که همیشه مطرح بوده است.www.farsnews.com

1395/12/19 – Farsnews.com

من فکر می کنم – ذهن و عین از نظر ویتگنشتاین

۲ دوگانه ذهن عین را سوء استعمال یا عدم فهم آن بازی زبانی شکل می دهد که رابطه من و بدن را در جمله من بدن دارم یا 

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ – Amin-mo.blogfa.com

Tahoor Mesbahyazdi Hamandishi90 Ebrahimi-dinani Ganj Pooya Fa Iptra Bashgah Fararu Ugeography Hoda Vista Rahetudeh Maarefquran Rasekhoon Ynaraghi Iran-newspaper M Ted Asriran Amin-mo Virascience Minakhany Tudehiha Theism99 Masjed Dr-jshanazari Kargah26 Nameh-i-hikmat 1rial Smtmabtahi Sccr Bamodara Islamquest Jss-isa Bigbangpage Pms Armanshahrjournal Philosophy-mind Sholajawid Sokhanha Haghayegh1 Icas Isih Bartarinha Tasnimnews Noormags Bestparsian Fasleensan Philosociology Library Irip Pezeshkan Jrt Pourmansuri Hawzah Mobinishoorestani Courses Narengesabz Bpaper Hawzah Jmmlq Fa Wikifeqh Fpq Parsine Journals Iran-emrooz Mullasadra Tabnak Memarina Mmciran Anthropology Irip Asemaniha90 Ipso Pajoohe Shahrudi Old Urbstudies Sefidbarfi Marefatfalsafi Ensani Aftabir Dinonline Pasokhgoo Pi Noormags Mortezamotahari Ettelaathekmatvamarefat Farhangemrooz Bbc Wisdom Malool Rehabilitationj Kar-online Chaotic Eshia Maaref Migna Farsnews Getpaper Memrise Meisami